Košická župa bude mať Zelený katalóg s riešeniami na zlepšenie klímy

Obsahom nového katalógu bude prehľad zelených opatrení pre revitalizáciu krajiny. Ide o prvý materiál tohto druhu v kraji, ktorý obsahuje postup od plánovania až po realizáciu zelených projektov.

Košický samosprávny kraj v rámci Programu obnovy krajiny pracuje na ďalšom projekte zameranom na zlepšenie životného prostredia. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, n.o., ktorej je zakladateľom, pripravuje tzv. Zelený katalóg. Dokument bude obsahovať návod, ako v areáloch župných stredných škôl, zariadení sociálnych služieb či vo vonkajších priestoroch kultúrnych zariadení realizovať zelené opatrenia. Nápadmi sa budú môcť inšpirovať aj ďalšie subjekty.

„Košický samosprávny kraj realizuje Program obnovy krajiny od roku 2018, za posledné dva roky pribudlo v našom kraji 17 nových dažďových záhrad a ďalšie desiatky iných vodozádržných opatrení, v tomto roku máme na pláne výstavbu ďalších 13 záhrad na zadržiavanie vody. Zriadili sme Vodné rady, ktoré pomáhajú realizovať opatrenia na zlepšenie klímy aj v obciach a mestách. Ďalším projektom, do ktorého sme sa pustili, je tento Zelený katalóg. Okrem iného bude obsahovať popis aktuálnych klimatických rizík aj opatrenia potrebné na zmierňovanie negatívneho dopadu meniacej sa klímy v Košickom kraji. Ponúka teda kompletný návod, ako pomôcť životnému prostrediu a prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov zmien klímy,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. V Zelenom katalógu budú konkrétne opatrenia na zlepšenie životného prostredia, ako napríklad výsadba stromoradí, zadržiavanie zrážkovej vody, ale aj budovanie záhrad, či zelených striech.

V rámci Programu obnovy krajiny pokračuje župa aj v realizácii vodozádržných opatrení. V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pribudne v najbližších týždňoch v kraji 13 nových dažďových záhrad. Dobrovoľníci aktuálne upravujú záplavový svah v Nižnej Hutke, dažďová záhrada pribudne v areáloch Gymnázia Pavla Horova a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach a počas letných prázdnin sa začnú práce pri Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach. Dažďová záhrada vznikla pred pár týždňami aj na Aténskej ulici v Košiciach, kde vďaka úprave chodníka steká dažďová voda priamo do záhrady.

Lokality, kde vzniknú dažďové záhrady:

 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1
 • Stredná zdravotnícka škola, Michalovce, Masarykova 27
 • SOŠ agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou
 • SOŠ technická, Rožňava, Hviezdoslavova 5
 • Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Rožňava, Akademika Hronca
 • SOŠ techniky a služieb, Spišská Nová Ves, Markušovská 4
 • SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves, Filinského 7
 • Obchodná akadémia, Trebišov, Komenského 18
 • SOŠ Obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice, Bocatiova 1
 • Stredná zdravotnícka škola, Košice, Kukučínova 40
 • Škola umeleckého priemyslu, Košice, Jakobyho 15
 • Gymnázium, Košice, Opatovská cesta 7
 • DSS Domko, Košice

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.06.2021 12:34
Upravené: 02.02.2022 16:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001