Konzervatoristi na veľkom pódiu Domu umenia

Verejný koncert žiakov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach bude v utorok 28. marca od 19. hodiny v košickom Dome umenia.

Na pódiu sa predstavia najlepší žiaci zo všetkých šiestich ročníkov z rôznych odborov. Diváci budú mať príležitosť vypočuť si husle, gitaru, spev, klavír, klarinet, ale aj originálnu marimbu či sláčikové kvarteto.

V programe budú účinkovať huslista Mário Balogh, 1. ročník (z triedy Mgr. art. J. Lattákovej), gitarista Augustín Mušuta, 1. ročník (z triedy MgA. J. Haluzu), speváčka Jana Margová, 4. ročník (z triedy Mgr. K. Gremanovej), huslistka Andrea Astrabová, 2. ročník (z triedy MgA. P. Sklenku), klavirista Balázs Fazekaš, 3. ročník (z triedy Mgr. J. Debreovej), hráč na marimbu Ján Bodor, 5. ročník (z triedy MgA. M. Gremana), klarinetista Timotej Šak, 5. ročník (z triedy Mgr. art. M. Šveca), klaviristka Kateryna Shapran, 4. ročník (z triedy Mgr. art. E. Jámbora a Mgr. art. V. Samborskej), speváčka Lea Hudzíková, 4. ročník (z triedy Mgr. art. M. Várady), sláčikové kvarteto 1. husle: Renáto Botos, 6. ročník, 2. husle: Jakub Kubina, 4. ročník, viola: Peter Čižmár, 5. ročník a violončelo: Patrik Zastko, 1. ročník (z triedy MgA. M. Červenáka, ArtD.) 

„Verejná prezentácia na pódiu je pre mladých umelcov veľmi dôležitá. Škola pravidelne organizuje školské koncerty v našej koncertnej sále na Timonovej ulici, ale vďaka spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice si môžu naši študenti niekoľkokrát do roka vyskúšať aj veľké pódium Domu umenia. Je to pre nich vzácna príležitosť, pretože získavajú ďalšiu skúsenosť, ktorú umelecká produkcia vyžaduje. Mladý umelec sa musí vedieť pohybovať na pódiu, zvládnuť trému, aj potlesk publika,“ hovorí riaditeľ Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach Bartolomej Buraš.

V polovici mája čaká konzervatoristov zahraničný zájazd do poľského mesta Kielce. S tamojšou umeleckou školou má dlhoročné partnerské vzťahy, ktoré sa premietajú aj do vzájomnej umeleckej výmeny. „Sme pozvaní mestom Kielce na koncertné predvedenie omše českého skladateľa Jiřího Pavlicu Missa brevis. Odznela na našom slávnostnom koncerte k 65. výročiu existencie školy 13. decembra minulého roka a mala veľký úspech. Koncert predvedieme s našimi žiakmi, sólistami, zborom a orchestrom,“ dodal riaditeľ a dirigent Bartolomej Buraš.

Konzervatórium bolo minulý týždeň organizátorom celoslovenskej súťaže študentov slovenských konzervatórií v speve. Súťaž vyhlasuje ministerstvo školstva a v tomto roku sa na nej zúčastnilo 45 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2017 14:30
Upravené: 19.10.2021 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001