Konferencia o sociálnych službách

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK pripravuje 4. ročník konferencie o sociálnych službách so zameraním na „Ergoterapiu a jej význam v živote človeka“. Konferencia je vyvrcholením celoročných aktivít venovaných ergoterapii v zariadeniach sociálnych služieb. Konferencia sa uskutoční v stredu 30. septembra 2015 v priestoroch Verejnej knižnice Jana Bocatia v Košiciach.

Cieľom konferencie je poukázať na ciele a význam ergoterapie v živote človeka – prijímateľa zariadenia sociálnych služieb z pohľadu psychológa, zamestnanca zariadenia, výmena skúsenosti v predmetnej oblasti so zahraničným zariadením sociálnych služieb, výzvy a príležitosti kreatívnej ekonomiky.

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb. Dôležitou súčasťou poskytovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach je ergoterapia. Ide o liečbu prácou, ako prirodzenou, potrebnou a prospešnou aktivitou, ktorá dáva zmysel života každému človeku, prijímateľa sociálnych služieb nevynímajúc. Práve prostredníctvom ergoterapie chceme umožniť poznať život v zariadeniach sociálnych služieb čo najširšiemu okruhu ľudí v kraji.

V rámci podpory rozvoja ergoterapie sa dvakrát ročne konajú na Úrade Košického samosprávneho kraja prezentačno-predajné výstavy (jarná a zimná) výrobkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je KSK alebo ide o tzv. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Okrem toho jednotliví poskytovatelia služieb prezentujú svoje výrobky priamo v zariadeniach, na miestnych trhoch a v rámci iných aktivít.

Regionálna samospráva preto vyhlásila v zariadeniach sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rok 2015 za „Rok ergoterapie“. Okrem už uvedených aktivít sa v tomto roku realizujú ďalšie aktivity:
- spracovanie katalógu výrobkov a ich prezentácia,
- prezentácia vybranej techniky výroby výrobku na facebooku,
- zapracovanie špecifík jednotlivých regiónov do ergoterapie.

Pozvánka

Prezentácia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Via Lux Košice-Barca:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2015 15:00
Upravené: 23.05.2022 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine