Knižnica, galéria aj divadlo. Kraj podporí v rámci internej výzvy tri zaujímavé projekty

Košický samosprávny kraj aj napriek pandémii navýšil finančné prostriedky na výzvu Tradície inšpirujú inovácie, ktorá je zameraná na realizáciu inovatívnych projektov v kultúrnych zariadeniach. V tomto roku je na túto grantovú schému alokovaných 150 000 eur, čo je o 34-tisíc viac ako vlani.

Košický samosprávny kraj už tretí rok podporuje realizáciu inovatívnych projektov prostredníctvom internet výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Župné kultúrne zariadenia aj v tomto roku mohli „súťažiť“ o najlepší projekt, ktorý by mohol prilákať čo najväčšie množstvo návštevníkov. „Kultúra je oblasťou, ktorá počas pandémie utrpela asi najviac. Väčšinu minulého roka boli naše kultúrne zariadenia zatvorené. Aj preto sme sa rozhodli vo väčšej miere podporiť túto oblasť a na výzvu Tradície inšpirujú inovácie sme vyčlenili 150 000 eur, čo je o 34-tisíc viac ako vlani. Teší nás, že každý rok stúpa kreativita župných kultúrnych organizácií a rok čo rok zasielajú kvalitnejšie projekty. Do výzvy sa zapojilo 15 kultúrnych zariadení, vo finále sme sa rozhodli podporiť tri z nich. Finančné prostriedky poputujú na Gemer, Spiš aj do Košíc,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Konkrétne finančnú alokáciu 150 000 eur si rozdelí Spišské divadlo, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave aj župná Východoslovenská galéria.

Spišské divadlo bolo úspešné s projektom „Divadlo 21“. V rámci neho vznikne v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi, kde divadlo sídli, televízne štúdio a publikačné centrum. Využívať ho budú môcť žiaci spišskonoveských škôl, ale aj samotné divadlo, ktoré vďaka moderným technológiám bude môcť rozšíriť svoje aktivity.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila pokračovanie projektu Čaro Gemera. Kto knižnicu navštívil, vie, že v jej záhrade nájde zážitkovo-informačný chodník. Pokračovaním projektu má byť doplnenie informačných tabúľ a vytvorenie tzv. „knižnej oázy“. Knižnica tak bude môcť realizovať svoje aktivity aj vo vonkajších priestoroch. Novú knižnú oázu bude knižnica využívať na organizovanie besied, čítaní, muzikoterapií, biblioterapií, či vyučovacích hodín s využitím netradičných učebných pomôcok.

Vďaka finančným prostriedkom Košického samosprávneho kraja rozšíri svoje aktivity aj Východoslovenská galéria. Po úspešnom projekte revitalizácie knižnice a projekte ENTER, kedy zo vstupnej dvorany vzniklo moderné miesto prvého kontaktu vznikla potreba priestorovo – botanickej úpravy nádvoria. Galéria ho zrevitalizuje v rámci projektu s názvom Pohyblivá krajina. Na zrekonštruovanom nádvorí bude galéria organizovať výstavy, spoločenské podujatia či aktivity pre školy.

Realizácie internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2021 je súčasťou plnenia Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030).

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.05.2021 10:30
Upravené: 02.02.2022 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine