Klienti zariadení sociálnych služieb budú môcť počas Vianoc prijímať návštevy

Spoločné stretnutie bude prebiehať za predpísaných hygienických opatrení.

Blížiace sa vianočné sviatky budú môcť stráviť so svojimi najbližšími aj klienti v župných zariadeniach sociálnych služieb. Aj napriek tomu, že v posledných týždňoch boli kvôli epidemiologickej situácii návštevy pozastavené, Košický samosprávny kraj chce ľuďom v zariadeniam aj ich blízkym vyjsť v ústrety a dopriať im stráviť sviatočný čas aspoň na chvíľu spolu. Samozrejme, návštevy budú prebiehať za sprísnených hygienických podmienok. Z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu, budú môcť klientov navštíviť len osoby, ktoré sa preukážu negatívnym RT- PCR testom, nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu, nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

„V záujme Košického samosprávneho kraja je v prvom rade ochrániť tých najzraniteľnejších, ktorými sú klienti v župných zariadeniach sociálnych služieb. Uvedomujeme si však, že Vianoce sú aj sviatkami radosti a stretávania sa. Príležitosť byť aspoň na chvíľu s blízkymi dostanú aj klienti v našich zariadeniach sociálnych služieb, a to za splnenia predpísaných opatrení. Návštevy bude možné prijať v zariadeniach a v častiach zariadení, ktoré nie sú v karanténe. V tých DSS, kde je nariadená karanténa, sa klienti so svojimi blízkymi budú môcť spojiť online,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Návštevy príbuzných v župných zariadeniach sociálnych služieb budú prebiehať v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia. Platiť budú prísne hygienické opatrenia, ako napríklad testovanie všetkých návštev antigénovými testami pred tým, než vstúpia do zariadenia, alebo preukázanie sa negatívnym testom. Čas stretnutia bude  vymedzený, a to do jednej hodiny, samozrejmé bude nosenie rúška počas celej návštevy, odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby, presne vyhradený priestor pre návštevy, ktorý je dezinfikovaný pred a po každej návšteve, či čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou.

Niektorí klienti 13 župných zariadení sociálnych služieb však budú môcť stráviť sviatky so svojimi blízkymi. Avšak, len za istých podmienok:

  • Klienti zariadenia, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny COVID test a sú po karanténe, bez príznakov ochorenia, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate, pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia. Ak v rámci pobytu mimo zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite, resp. majú klinické príznaky koronavírusu, je potrebné, aby po návrate absolvovali antigénový test, alebo sa preukázali negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 24 hodín.
  • Klienti zariadenia, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť. Pri návrate do DSS absolvujú antigénový test alebo sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín.
  • Klienti, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť.

V prípade potreby sa do zariadení, po preukázaní negatívneho testu na COVID-19, dostane okrem návštevy blízkych aj kňaz či psychológ.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.12.2020 10:30
Upravené: 23.12.2021 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001