Kampaň Košického kraja posudzovala Rada pre reklamu, nesúlad s Etickým kódexom nenašla

Tohtoročná destinačná kampaň Kraj sveta - * hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, zaujala nielen cieľovú skupinu, ktorej bola určená, ale aj niektoré subjekty či organizácie, ktorých sťažnosťami sa zaoberala Rada pre reklamu. Skúmala pri tom možný nesúlad kampane s Etickým kódexom reklamnej praxe.

Košický samosprávny kraj v lete spustil destinačnú reklamnú kampaň, ktorou reagoval na všeobecne známu a medializovanú skutočnosť preplnenosti niektorých turistických lokalít z minuloročnej letnej sezóny. Kampaň mala vtipným, nadneseným a najmä invenčným spôsobom prezentovať menej prebádané končiny Košického kraja, čím mala návštevníkom priniesť nový pozitívny druh zážitku z domácej dovolenky. Hoci bežná verejnosť na reklamné posolstvá východniarov a ich spracovanie reagovala prevažne pozitívne, kampaň sa stretla aj s vlnou odporu zo strany niektorých subjektov či organizácií. To vyústilo do sťažností, ktorými sa zaoberala Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie reklamy.

„Naším zámerom v žiadnom prípade nebolo a ani nikdy nebude niekoho poškodiť. Na druhej strane často až neprimeraná vlna odporu silných hráčov v slovenskom turizme proti našej kampani nechala ešte výraznejšie vyznieť existujúce hlboké regionálne rozdiely v odvetví. Teší ma, že aj Rada pre reklamu zhodnotila, že komunikácia zo strany Krajskej organizácie cestovného ruchu nie je hanlivá a nepoškodzuje iných aktérov pôsobiacich v cestovnom ruchu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), ako zadávateľ reklamy, v stanovisku pre Radu zdôvodňovala zvolenú komunikáciu snahou upútať pozornosť potenciálnych návštevníkov, ktorí skôr ako preplnené masové turistické lokality vyhľadávajú pokojné miesta s autentickým geniom loci. Odvážny komunikačný tón si KRT zvolil s cieľom zatraktívniť relatívne slabšie turisticky rozvinutý región v porovnaní s uniformne znejúcimi turistickými reklamami a sloganmi.

Rada pre reklamu po preskúmaní sťažností vydala nález, podľa ktorého kampaň Košického kraja neporušuje Etický kódex reklamnej praxe. Zároveň uviedla, že podané sťažnosti nie sú opodstatnené. Krajská organizácia cestovného ruchu podľa Rady pre reklamu nepoškodila dobré meno žiadnych konkrétnych služieb či subjektov a kampaň nebola útočná ani diskreditujúca.

„Úprimne si želám, aby bodkou za tohtoročnou destinačnou kampaňou bola odborná diskusia o tom, ako zlepšiť napríklad systém prerozdelenia štátnej dotácie na podporu cestovného ruchu alebo ako nastaviť iný systém financovania na pomoc destináciám, ktoré nie sú až tak rozvinuté. Súčasné nastavenie zvýhodňuje najmä silných hráčov na poli cestovného ruchu, regionálne rozdiely sa prehlbujú a každým rokom sa vytvára väčší infraštruktúrny dlh. Verím, že toto rozhodnutie bude odrazovým mostíkom k diskusii, ako zatraktívniť aj menej turisticky rozvinuté lokality,“ dodal na margo rozhodnutia Rady pre reklamu Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.09.2021 12:21
Upravené: 02.02.2022 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001