Jedinečný projekt Agrokruhov z Pribeníka získal envirocenu ATLAS

Študenti majú opäť plné ruky práce, zelenina z Agrokruhov tento rok poputuje do vyše 30 školských jedální či zariadení sociálnych služieb.

Pestovanie zeleniny v systéme Agrokruhov na SOŠ gastronomických a agrotechnických služieb v Pribeníku odštartovala župa v roku 2021. Na modelovej školskej farme sa študenti učia novým metódam pestovania plodín v bio kvalite a prepájajú vedomosti s praxou. Tento veľký projekt pozitívne ohodnotili aj odborníci. Škola zvíťazila v  4. ročníku enviroceny ATLAS v kategórii Zelené podnikanie. Do súťaže sa zapojili organizácie z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktoré na základe merateľných výsledkov v roku 2023 zanechali pozitívnu stopu v záchrane biodiverzity, ochrane životného prostredia, enviro vzdelávaní či rozvoji zelenej ekonomiky.

„Projektu agrokruhov som veril od začiatku, je to nielen krajský, ale aj slovenský unikát. Verím, že agrokruhy budú aj do budúcnosti veľkou motiváciou pre mladých ľudí, aby sa vzdelávali a pracovali v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej výroby. Sú tým najlepším dôkazom, že pestovať sa dá aj moderne a že aj manuálna práca podlieha aktuálnym trendom a je možné sa s ňou pochváliť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.   

Najväčším prínosom pestovania zeleniny v systéme Agrokruhov je ekologická stabilizácia krajiny, schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať si prirodzené vlastnosti a funkcie. Rozčlenenie plochy pôdy na kruhové parcely, medzi ktorými sú neobrábané plochy zabezpečujú biodiverzitu aj pri použití strojov pri pestovaní.  Ochranu proti pôdnej erózií tvoria zóny s trvalým trávnym porastom alebo ovocnými drevinami, ktoré spomaľujú odtok vody z plochy pôdy. Vďaka týmto zónam sa vytvárajú  biotopy pre voľne rastúce rastliny a voľne žijúce živočíchy. Ide aj o  tie, ktoré boli spriemyselnenou poľnohospodárskou veľkovýrobou z krajiny vytlačené.

„Ceny ATLAS si odnieslo spolu päť víťazov. Tí získali nielen verejné uznanie, ale aj granty od Nadácie VÚB vo výške 10-tisíc eur. Dôraz sa kládol na udržateľnosť a v tom naša školská farma vyniká. Mimoriadnym prínosom je cirkulárnosť. Žiaci sa učia novým metódam pestovania, prispievame k ochrane životného prostredia a zdravá zelenina končí na stoloch ľudí z kraja. Ocenenie, ktoré nám udelili najskúsenejší odborníci v environmentalistike je dôkazom, že sme projekt uchopili zodpovedne a v Pribeníku sa nám ho darí dobre zveľaďovať,“ dodala riaditeľka školy Silvia Sakáčová.

Zelenina z agrokruhov má aj reálne využitie. Tento rok ňou škola plánuje zásobovať približne 25 školských jedální župných stredných škôl a 8 župných zariadení sociálnych služieb.  

Inšpiratívne príbehy všetkých finalistov súťaže, ako aj samotných víťazov, sú zachytené v špeciálnom dokumentárnom filme, ktorý bol odvysielaný v premiére v apríli pri príležitosti Dňa Zeme.

Autor/zdroj: Mgr. Katarína Strojná
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 22.05.2024 14:51
Upravené: 23.05.2024 13:17

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001