Inovačné centrum Košického kraja prinesie na východ nové pracovné miesta

Vzniká aj Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC), vďaka ktorému by mala prísť do kraja investícia za vyše 300 miliónov eur.

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech priemysel – to bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja dnes (4. 8. 2021) podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji (Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie) a mestom Košice.

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý prinesie viac pracovných miest, ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska. Našim cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka Inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300 miliónov eur. Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie. Takúto šancu si východniari zaslúžia, kraj im bude maximálnou podporou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť. Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

 „Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme, že sa dožijeme nielen stabilizácie  študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska aj Európy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

 „Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko – technického pokroku prináša záujem súkromných investorov. Vyššie príjmy pre národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska. Som preto úprimne vďačný partnerom za podporu tohto projektu. Verím, že CNIC nebude posledným projektom tohto druhu a stane sa živnou pôdou pre pridružené start-up projekty,“ dodal generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov, či vedeckých parkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.08.2021 12:19
Upravené: 02.02.2022 16:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001