Haniska a Dvorianky chcú byť Dedinou roka 2015

Dve obce Košického samosprávneho kraja – Haniska (okres Košice – okolie) a Dvorianky (okres Trebišov) sa zapojili do aktuálneho 8. ročníka súťaže Dedina roka 2015. O prestížny titul a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny budú tieto obce súťažiť s ďalšími 20 dedinami zo siedmich krajov Slovenska.

„Už niekoľko rokov usilovne pracujeme na zveľaďovaní našej obce, a to tak navonok, ako aj dovnútra. Máme upravené verejné priestranstvá, organizujeme množstvo kultúrnych, spoločenských i športových akcií, zavádzame nové technológie a postupy, fungujeme hospodárne, snažíme sa na sebe pracovať tak my na úrade, ako aj naši občania. Myšlienka prihlásiť sa, tu bola aj v minulosti, no myslíme si, že teraz je ten správny čas. Iniciatíva prišla od jednej našej aktívnej občianky, ktorá ma presvedčila, že máme šancu v tejto súťaži uspieť a tak som túto aktivitu podporil,“ hovorí starosta Hanisky Miloš Barcal.

Haniska

Obec Dvorianky sa do súťaže "Dedina roka" zapojila už v roku 2003 a získali ocenenie za jedinečný prístup v rozvoji partnerstiev v rámci organizovania kultúrno-spoločenských aktivít. V Dvoriankach za posledné roky skvalitnili život obyvateľom výstavbou kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, plynofikáciou, opravou a výstavbou ciest a chodníkov. „Postavili sme športový štadión, tenisový kurt, strelnicu, detské ihrisko, parkovisko, Dom smútku, upravili verejné priestranstvá i cintorín,“ vymenúva starosta Dvorianok Andrej Marcin.

Dvorianky

Vzorové verejné priestranstvá obohatené o drevený mobiliár a plastiky (lavičky, kvetináče, nadrozmerné kreslo, knihu múdrosti, osvetlené nápisy), aké sa len tak niekde nevidia majú v Haniske. „Rekonštruovali sme základnú i materskú školu, zdravotné stredisko, bývalú požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom, máme niekoľko obnovených ciest, postavili sme štyri detské ihriská, pieskové volejbalové ihrisko i multifunkčné ihrisko s umelou trávou, rekonštruovali sme námestie i priestranstvo pred kostolom, vzorne separujeme odpad, ako jedna z mála obcí máme i zberný dvor.“ V obci vymenili verejné osvetlenie za LED technológiu, majú bezdrôtový rozhlas aj kamerový systém, intenzívne pomáhajú pri budovaní novej lokality individuálnej bytovej výstavby. „Už 8 rokov štvrťročne vydávame obecný časopis Haniskonoviny, vydali sme monografiu o obci, dévedečko a tiež publikáciu s novodobými historickými míľnikmi Hanisky. Každoročne máme aj obecný kalendár,“ dopĺňa starosta Hanisky.

O celkové prvenstvo a ocenenia zabojujú v siedmich kategóriách. Oblasť, ktorá je v Dvoriankach i Haniske silná, je vzhľad obce a organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí. V Dvoriankach organizujú oblastné výstavy psov všetkých plemien, výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, strelecké športové súťaže. „ Rodáci, ale aj ostatní občania, ktorí v Haniske neboli viac rokov, ju pri návrate nespoznávajú. Všetko je síce tam, kde bolo, ale vyzerá to úplne inak – krajšie, lepšie, usporiadanejšie, čisto. K tomuto všetkému pomáha aj naše striedme hospodárenie, keďže sa nesnažíme náš každoročne prebytkový obecný rozpočet „prejedať“, ale investujeme do oblastí, ktoré nám v budúcnosti prinesú úžitok. Tak ekonomický, ako aj v podobe rozvoja a rozširovania obce. Ale určite si trúfame presadiť sa vo všetkých hodnotených kategóriách súťaže Dedina roka 2015 a radi by sme zabojovali aj o celkové prvenstvo - pretože sme dobrý hospodár a dedina ako maľovaná, s nevyčerpateľnou klenotnicou duchovných i materiálnych hodnôt, ktoré udržiava a podporuje pospolitosť srdečných občanov a tí, ako každý výnimočný partner, Vás pri každej návšteve pohostia tak dokonale, ako v rajskej záhrade,“ uzatvára starosta Barcal.

Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 26. marca 2015. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Súčasťou súťaže je aj internetové hlasovanie verejnosti, ktoré je dostupné na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augusta 2015.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.05.2015 13:00
Upravené: 23.03.2017 08:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine