Gymnázium na Alejovej prenajímalo pozemok kraja nezákonne

Košický samosprávny kraj ako vlastník pozemku podá trestné oznámenie pre trestný čin porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Košický samosprávny kraj zastavuje ďalší nelegálny biznis na strednej škole z čias bývalého vedenia župy. Gymnázium Alejová 1 v Košiciach v minulosti zverilo do užívania časť pozemku patriaceho kraju súkromnej spoločnosti, a to bez platnej nájomnej zmluvy, riadnej súťaže a v rozpore so zákonom. Spoločnosť A-TANDEM využívala nehnuteľnosti vo vlastníctve kraja na prevádzku autoškoly, pozemok zároveň prenajímala ďalším spoločnostiam s rovnakým predmetom podnikania. Nájomná zmluva, ktorú uzatvoril riaditeľ školy s konateľom spoločnosti pritom bola uzatvorená ako bezodplatná, nebola riadne zverejnená, čím nikdy nenadobudla účinnosť a kraj ako vlastník pozemku na prenájom nehnuteľnosti, ktorú vlastní, neudelil súhlas.

„Košický samosprávny kraj si dal vypracovať architektonickú štúdiu na výstavbu krytej atletickej haly, ktorú chceme postaviť na pozemku zverenom do správy Gymnázia Alejová 1. Na moje nemilé prekvapenie sa pred pár dňami začala spisovať petícia proti výstavbe tejto haly. Zistili sme, že za petíciou stojí telocvikár - zamestnanec školy a konateľ autoškoly, ktorá niekoľko rokov prevádzkuje biznis na majetku kraja. Škola prenajala pozemky kraja tejto spoločnosti nezákonným spôsobom. Konateľ autoškoly užíval krajský majetok bezodplatne, pričom sám na ňom zarábal tým, že ho prenajímal ďalším spoločnostiam. Takýmto praktikám chceme dať ráznu stopku, podávame preto trestné oznámenie pre porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Úrad Košického samosprávneho kraja začal s kontrolou na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach. Na základe záverov z kontroly vyvodí župa pracovno-právne dôsledky.

V zámere výstavby krytej atletickej haly na Alejovej ulici v Košiciach chce župa pokračovať. Nová športová hala by mala slúžiť na športovú prípravu žiakov, atlétov, ktorí v súčasnosti dochádzajú za podobnými športovými možnosťami do hlavného mesta alebo za hranice Slovenska. Hala by mala mať multifunkčné využitie, najmä pre výcvik ľahkoatletických disciplín, skoku do výšky, skoku do diaľky, skoku o žrdi či vrhu guľou. Spĺňať by mala medzinárodné štandardy športových asociácií. Jej súčasťou by malo byť aj hľadisko pre divákov či parkovacia plocha. „V našom záujme je urobiť maximum, aby sme mladým atlétom poskytli tie najlepšie podmienky na výcvik aj doma, aby za športovými možnosťami nemuseli cestovať desiatky kilometrov. Na východnom Slovensku nie je ani jedna krytá atletická hala. Táto by sa mala nachádzať iba necelých 500 metrov od Strednej športovej školy, kde študujú aj žiaci so zameraním na atletické športové disciplíny. Prevádzkovanie súkromného biznisu na pozemkoch kraja a v rozpore so zákonom nemá pre mňa miesto. Radšej športová hala ako autoškola načierno. Nehnuteľnosti v majetku kraja a v areáloch škôl by mali slúžiť v prospech obyvateľov kraja, zvlášť v prospech rozvoja mládeže, nie úzkej skupiny ľudí a pre súkromný biznis,“ uzavrel Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.10.2021 13:40
Upravené: 02.02.2022 17:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001