Gubernátor Krasnojarského kraja s delegáciou na návšteve Košického kraja

Delegácia Krasnojarského kraja (Ruská federácia) na čele s gubernátorom Levom Vladimirovičom Kuznecovom bude od stredy 24. októbra do soboty 27. októbra na oficiálnej návšteve Košického samosprávneho kraja. Ide o prvú cestu predstaviteľov partnerského regiónu od podpisu dohody o spolupráci v marci minulého roka.

Hlavným cieľom návštevy najvyšších predstaviteľov Krasnojarského kraja je rokovanie o formách spolupráce v oblastiach, ktoré deklarovali v Dohode o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Krasnojarského kraja (Ruská federácia) a Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) z 18. marca 2011. Košický a Krasnojarský kraj chcú prispievať k upevneniu priateľských stykov na základe vzájomnej úcty, dobrej vôle a obojstrannej výhody prostredníctvom vzájomného pôsobenia orgánov štátnej moci a ekonomických subjektov so zreteľom na záujmy oboch strán. Prioritnými sférami spolupráce sú informačné a inovačné technológie, poľnohospodársky komplex, bytovo-komunálne hospodárstvo, spracovanie dreva, doprava,  výroba stavebných materiálov, zdravotníctvo, vzdelávanie, cestovný ruch, šport, kultúra a iné oblasti.

V delegácii Krasnojarského kraja budú spolu s gubernátorom Levom Vladimirovičom Kuznecovom i jeho námestníci, minister pre šport, mládež a cestovný ruch, minister zdravotníctva, riaditeľ Sibírskej federálnej univerzity, výkonný riaditeľ Štátnej poľnohospodárskej univerzity, predseda obchodno-priemyselnej komory Centrálnej Sibíri, honorárny konzul SR v Krasnojarsku a ďalší odborní pracovníci.

Delegáciu Krasnojarského kraja prijme vo štvrtok 25. októbra predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, navštívia spoločnosť U.S.Steel, priemyselný park Kechnec, Východoslovenský ústav srdcových chorôb a Tokajskú vinohradnícku oblasť. Na piatok 26. októbra je naplánovaná návšteva Technickej univerzity Košice, spoločnosti SEZ Krompachy a košickej Steel arény.

Krasnojarský kraj v Ruskej federácii je druhý najväčší ruský administratívny subjekt, má rozlohu 2 339 700 km² a žijú tu takmer 3 milióny obyvateľov. Hlavné mesto je Krasnojarsk.
Krasnojarský kraj leží približne uprostred ázijskej časti zeme a zaujíma podstatnú časť Sibíre. Po republike Sacha je druhým najväčším samosprávnym celkom Ruska. Rozlohou je väčší ako Alžírsko či Mexiko. Rozprestiera sa medzi pohorím Sajany na juhu, popri reke Jenisej až k tritisíc kilometrov vzdialenému poloostrovu Tajmyr na severe. Kraj susedí s Ťumenskou, Tomskou, Irkutskou a Kemerovskou oblasťou, Chakaskou republikou a republikami Tuva a Sacha. Na severe ho obmýva Karské more a more Laptevovcov. Oblasť je povodím Severného ľadového oceánu. Najvýznamnejšou riekou je Jenisej. Stredná a južná časť kraja má mierne podnebné pásmo, sústreďuje sa tu väčšina populácie. Sú tu typické chladné zimy a krátke horúce letá. V severenej časti teplota presiahne 10 stupňov Celsia iba 40 dní v roku. Severnejšie je už polárna oblasť.

Krasnojarský kraj má výborné predpoklady pre ekonomický rozvoj. Zaujíma prvé miesto v celoruských zásobách dreva, druhé miesto v zásobách vodných energetických zdrojov a tretie v zásobách minerálnych palív (hlavne lignitu, ropy). V kraji sa ťaží 95 % z celkových ruských zásob niklu a platinoidov, viac ako 20 % zlata, ležia tu značné zásoby kobaltu, grafitu, 63 druhov priemyselných kovov. Celkovo sa v oblasti nachádza viac než 10 tisíc nálezísk rúd mnohých nerastov. Hospodárstvo Krasnojarského kraja sa špecializuje na farebnú metalurgiu, na drevársky a drevospracujúci priemysel a elektroenergetiku. Kraj má v Rusku monopol na výrobu polykryštalického germánia, kobaltového a niklového prášku, niklovej rudy, návesových chladiacich vozov, hutníckých žeriavov, lesných nakladačov a butadienového kaučuku.
Na území Krasnojarského kraja leží miesto, ktoré sa spája s tunguzskou katastrofou. V roku 1908 kozmické teleso spôsobilo mimoriadne silný výbuch vo výške 5 – 10 kilometrov nad zemou. Explózia bola taká silná, že v oblasti približne 2000 km² vyvrátila a polámala 60 miliónov stromov. Zvuk bolo počuť do vzdialenosti 1000 km. V oblasti explózie nebol nikdy nájdený žiadny zodpovedajúci meteorit.

Hlavným mestom Krasnojarského kraja je Krasnojarsk, tretie najväčšie mesto na Sibíri.. Žije tu vyše 900 tisíc obyvateľov. Leží na rieke Jenisej a je dôležitou stanicou na transsibírskej magistrále. Mesto bolo založené v roku 1628 ako hraničná pevnosť na rieke Jenisej. Založili ju kozáci zaviazaní cárovi. Silným impulzom pre rozvoj bolo nájdenie zlata a vybudovanie železnice v roku 1895. Najväčší rozmach nastal počas sovietskej éry. Bolo tu vybudovaných viacero veľkých tovární, prístav a obrovská vodná elektráreň. Počas II. svetovej vojny sem boli presťahované ďalšie továrne z Ukrajiny a rozmach priemyslu pokračoval aj po vojne. Krasnojarská priehrada vyrástla30 km od hlavného mesta proti prúdu Jeniseja, napustená bola v roku 1971. Hydroelektráreň s výkonom 6 000 MW je druhou najväčšou v Rusku a piatou na svete.

Partnerské regióny Košického samosprávneho kraja

Župa Borsód-Abaúj-Zemplén (BAZ) a župa Nógrád (Maďarsko)
Rámcová dohoda o spolupráci podpísaná v apríli 2004, uzatvorená medzi KSK, BBSK a dvoma maďarskými župami, zameraná na hospodársky rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry
Juhočeský kraj (Česko)
Memorandum o spolupráci podpísané v apríli 2004, zamerané na oblasť regionálneho rozvoja, oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry, zdravotníctvo, kultúrne styky a podporu spolupráce škôl, mládežníckych organizácií
Umbria (Taliansko)
Dohoda o spolupráci z júla 2004, zameraná na rozvoj ekonomického sektora, podporu investičných príležitostí, rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu, školstvo, výskum, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, vzájomné poznávanie regiónov
Zakarpatská oblasť (Ukrajina)
Memorandum o spolupráci podpísané v máji 2006, zamerané na pomoc pri budovaní colnej a pohraničnej infraštruktúry, na vývoj partnerskej siete medzi obcami, orgánmi miestnej samosprávy a občianskymi združeniami pohraničných regiónov, na investičnú a zahranično-ekonomickú činnosť medzi regiónmi, na rozvoj turistickej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce
Krasnojarský kraj (Rusko)
Dohoda o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci medzi vládou Krasnojarského kraja (Ruská federácia) a Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) bola podpísaná 18. marca 2011 v Bratislave. Cieľom je prispievať k rozvíjaniu  obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráce. Prioritnými sférami sú informačné a inovačné technológie, poľnohospodársky komplex, bytovo-komunálne hospodárstvo, spracovanie dreva, doprava,  výroba stavebných materiálov, zdravotníctvo, vzdelávanie, cestovný ruch, šport, kultúra a iné oblasti.
Krajinské združenie Porýnia (Nemecko)
Partnerská dohoda o spolupráci podpísaná v auguste 2007, zameraná na oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva, pomoc pre zdravotne a sociálne postihnutých, na oblasť bývania, integrácie do spoločnosti, na intenzívnu výmenu poznatkov a skúseností v oblasti školstva a mládeže, na oblasť kultúry, pamiatkovej starostlivosti, práce dobrovoľníkov, starostlivosti o regionálnu kultúru a médiá, výmenu poznatkov a skúseností v oblasti informačných technológií.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.10.2012 14:30
Upravené: 28.12.2021 10:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001