Galéria má 30, navštívilo ju vyše po milióna ľudí

V stredu 27. septembra 2017 o 15.00 sa v Galérii umelcov Spiša uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku (1987 – 2017).

Podujatie umožní neformálne stretnutie zástupcov zriaďovateľa, mesta,  súčasných i bývalých zamestnancov, externých spolupracovníkov a osobností, ktoré stáli pri zrode organizácie a za posledných 30 rokov sa podieľali na jej aktivitách. Počas programu budú uvedené aj predbežné výsledky výzvy „Galéria umelcom Spiša, umelci Spiša galérii", ktorú vyhlásila riaditeľka galérie Lucia Benická s cieľom získať diela darom od umelcov, ktorí majú čiastočné alebo žiadne zastúpenie v galerijnej zbierke.

„Tridsaťročná galéria a tridsaťročné spomienky tvoria nosnú časť sprievodných podujatí počas celého roka 2017. Súčasťou spomienkového programu budú aj komentované prehliadky aktuálnych výstav, z ktorých Kontajner spomienok / Príbeh galérie sa zameriava na zhodnotenie troch dekád pôsobenia organizácie nielen v regionálnom, ale aj v súčasnom celoslovenskom výtvarnom prostredí," uviedla Lucia Benická.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, založená v r. 1987, je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. V priebehu svojho doterajšieho pôsobenia rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach galerijných činností: vedeckovýskumnú, výstavnú, propagačnú a kultúrno-vzdelávaciu. Spravuje tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a exteriérovú  Záhradu umenia (súčasná sochárska tvorba zo zbierok galérie).  Nosnou časťou výstavných aktivít je pravidelná prezentácia zbierok v špecifických autorských a tematických celkoch  (od r. 2012 projekt Jubilanti). V rámci dialógu s novou tvorbou galéria organizuje premiérové autorské  a tematické výstavy , napr. cyklus prezentácií Sacral Elementum II. (od r. 2013), Dvojice (od r. 2014), Nové mená (od r.2015), Téma (od r. 2016) a pod. Zbierkový fond galérie ku koncu roka 2016 obsahuje 2 073 diel. 

Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach:

  • 2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016;
  • 425 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2 330 autorov;
  • 65 vlastných publikácií;
  • vyše 553 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí;
  • 3 990 programov;
  • 3 725 knižničných jednotiek;
  • 56 zamestnancov.

 

 

Autor/zdroj: GUS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.09.2017 09:46
Upravené: 14.07.2021 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001