Galéria je momentálne jedinečným archeologickým náleziskom

Nádvorie Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach sa zmenilo na archeologické nálezisko. Stavebné práce na Ostrove kultúry sprevádza rozsiahly prieskum, ktorý už priniesol zaujímavé výsledky. Na svetlo sveta sa dostalo 36 stredovekých nádob, ktoré sa našli pri skúmaní kamenného objektu slúžiaceho pravdepodobne ako chladiareň. Sú medzi nimi ja typické tzv. košické poháre.

Pohľad na nádvorie VSG„Azda najvýznamnejšie sú pozostatky murovaných stavieb, ktoré podľa keramických nálezov môžu pochádzať zo 14. – 15. storočia. Tieto nálezy dopĺňajú poznatky o stredovekom osídlení Košíc. Popri pozostatkoch stredovekých domov boli na ploche nádvoria odkryté dve kamenné pece, ktorých funkcie zatiaľ nie je jasná. Pre poznanie hospodárskeho zázemia stredovekej zástavby sú dôležité aj nálezy drevených konštrukcií, ktoré boli zistené vo východnej časti nádvoria. Zrubové stavby pravdepodobne slúžili ako prístrešky, alebo chlievy pre domáce zvieratá,“ vysvetlil archeológ Juraj Malec zo spoločnosti Acantha z Lučenca. .

Vo Východoslovenskej galérii sa realizuje projekt Ostrov kultúry – Otvorená zóna 2. Ten je súčasťou siedmich investičných projektov Košického samosprávneho kraja, na ktoré získal finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Našim cieľom je zvýšiť kultúry i spoločenský potenciál celého areálu galérie. Tak, aby sme zmodernizovali kultúrnu infraštruktúru Košíc,“ hovorí vedúca odboru kultúry KSK Jana Kovácsová. Priestory VSG budú v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúknu možnosť pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre umelcov, ale aj pre veřejnost, ktorá si nárokuje spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia v netradičnom priestore. Vznikne možnosť prezentácie aj iných druhov umení – vizuálne divadlo, tanec, prednášky, besedy, workshopy, atď.

Väčšina prác sa robí ručneVSG patrí k najstarším, najväčším a najvýznamnejším slovenským galériám. Priestory sa využívajú na výstavné účely a spoločensko-kultúrne podujatia. Ich kapacita je však nedostatočná – chýba priestor pre prezentáciu rôznych foriem súčasného umenia. V celom objekte nie je bezbariérový prístup, kanalizácia je v havarijnom stave. Preto bolo hlavným zámerom projektu vytvorenie nového univerzálneho výstavného priestoru. Výsledkom bude modernizácia existujúcich priestorov a výstavba nových výstavných priestorov v podzemí.

„Tento projekt je pre nás veľmi zaujímavý, hoci pravá stavbárčina nás ešte len čaká. Zatiaľ sme svedkami jedného z najväčších archeologických prieskumov na Slovensku,“ hovorí František Mrava, predseda predstavenstva spoločnosti DUHA Prešov, ktorá je zhotoviteľom stavby. „Aj pre nás je to skúsenosť, ktorá sa stavbárovi ponúkne raz za život. Takúto stavbu, kde sa zatiaľ robí väčšina prác len ručne, s čakanom, vedrami, fúrikom, metličkou, sme ešte nerobili. Každý deň musíme riešiť otázky statiky, objavujú sa nové objekty, všetko podrobne konzultujeme s pamiatkarmi.“

Košické poháre, ktoré sa našli pri vykopávkach„Odhadujeme, že v rámci všetkých stavebných prác sa z nádvoria a suterénov vyvezie okolo 3000 kubických metrov zeminy a sutiny, čo je zhruba 370 plne naložených nákladných áut. Naši pracovníci to môžu počítať aj na fúriky, lebo väčšina prác sa robí zatiaľ ručne. Jeden kubický meter je 14 až 20 fúrikov,“ vysvetľuje Marián Varadský, ktorý zabezpečuje technický stavebný dozor. „Podľa projektu by sme pri ďalších stavebných prácach mali použiť 950 kubických metrov čerstvých betónových zmesí, čo je asi 240 domiešavačov.“

V rámci stavebných prác sa robí rekonštrukcia podzemných priestorov a vybudujú sa nové výstavné priestory na nádvorí galérie. Pribudne nová kanalizácia a modernizovať sa budú všetky ostatné sieťové pripojenia. Administratívne a vstupné priestory budú vybavené novým mobiliárom a informačnými a komunikačnými technológiami.

Architekt Štefan PacákProjekt architekta Štefana Pacáka počítal v podzemnej galérii so zachovaním niektorých historických nálezov, ktoré sa odhadovali po prvom historickom prieskume. Rozsah nálezov však prinútil investora, aby na základ odporúčania Krajského pamiatkového úradu upravil projekt tak, že v podzemnej galérii budú môcť návštevníci vidieť viac z odhalených nálezov. „Po vzájomných konzultáciách sa uvidíme, akým spôsobom doriešime projekt tak, aby sa to zásadným spôsobom nedotklo celého konceptu, ale aby sa zachovali niektoré nálezy. Podzemný výstavný priestor bude galériou moderného umenia. To však neznamená, že neukáže aj zachované časti objektov. Konfrontácia starého a nového je vo svete bežná. Stačí zájsť na nádvorie parížskeho Louvre. Nevymyslíme predsa úplne novú stavbu, keď tu nikdy nebola. Ale vznikne vyše 800 metrov štvorcových nových priestorov novej kvality pre nové umenie, v ktorej budú začlenené fragmenty starých budov,“ dodáva Štefan Pacák.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 13:30
Upravené: 07.03.2017 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001