Fond malých projektov podporí 22 nápadov sumou 1 200 000 eur

Vyhlásená výzva bola určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Do projektov, ktoré zlepšia život obyvateľom v slovensko-maďarskom pohraničí, putuje viac ako 1,2 milióna eur. Na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok 10. februára podpísali zmluvy úspešní žiadatelia o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. V prvom kole 2. výzvy získalo príspevok 8 projektov zameraných na prírodu a kultúru a 14 projektov s orientáciou na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

„Fond malých projektov je jedným z dôkazov nadštandardnej spolupráce Košického samosprávneho kraja so župami v maďarskom pohraničí. Spájajú  nás dobré nápady a prospešné projekty, preto sa tomuto partnerstvu mimoriadne tešíme. Vďaka uskutočneným projektom sme už v minulosti zvýšili vzdelanostnú úroveň žiakov stredných škôl v oblasti informačných technológií, zrekonštruovali amfiteáter, postavili multifunkčné ihrisko či zorganizovali medzinárodný putovný festival,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

Tentoraz vďaka podpore z fondu pribudne v Košickom kraji náučný park vo Veľkom Kamenci. V obci Peder zaobstarajú stany, lavičky, vonkajšiu kuchyňu a ďalšie zázemie, aby tam mohli organizovať dvojdňové kultúrne podujatie pre miestnu materskú a základnú školu. Podporu získal aj projekt v Čižaticiach, kde vybudujú doplnkovú turistickú infraštruktúru vrátane detského ihriska, wc, prístrešku s lavičkami, zabezpečovacieho kamerového systému či pamätníka Bitky pri Rozhanovciach. V Držkovciach zrekonštruujú stodolu na dvore skanzenu, konať sa tam budú kultúrne podujatia. Spoločné športovo-kultúrne podujatie za peniaze z fondu zorganizujú i partnerské obce Milhosť a Hidasnémeti.

Podporu získali aj viaceré organizácie na prípravu spoločných medzinárodných konferencií, workshopov, tréningov či letnej školy. Medzi úspešnými žiadateľmi zo Slovenska sú napríklad aj ornitológovia zo Senného. Vďaka príspevku z fondu budú môcť vypracovať štúdiu revitalizácie mŕtvych riečnych ramien a na medzinárodnej úrovni si vymenia skúsenosti z oblasti obnovy mokradí. Za zmienku stojí i podpora spoločného odborného podujatia mladých podnikateľov a podnikov z pohraničných oblastí na Slovensku a Maďarsku, ktoré má podporiť ich spoluprácu.

V Košickom samosprávnom kraji zastrešuje Fond malých projektov Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Vyhlásená výzva je určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Podmienkou pre získanie finančnej podpory je slovensko-maďarské, respektíve maďarsko-slovenské partnerstvo. „Úspešní uchádzači získavajú na jeden projekt príspevok od 20 000 do 50 000 eur. Dokopy v rámci tohto fondu bude prerozdelených 5,3  milióna eur,“ dodal Trnka. Podrobnejšie informácie o Fonde malých projektov sú zverejnené na www.viacarpatia-spf.eu

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2020 14:16
Upravené: 18.01.2021 16:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001