ESSENCIA - Antológia folklóru Košického kraja

Nesúťažnú prehliadku choreografickej tvorby folklórnych kolektívov Košického kraja organizuje po prvýkrát Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR). Uskutoční sa v sobotu 24. októbra 2015 o 10,00 hodine v Divadle Grand v Košiciach. V programe podujatia ESSENCIA – Antológia folklóru Košického kraja sa predstaví 10 folklórnych kolektívov.

Cieľom Antológie je zmapovanie tanečných prejavov, porovnanie ich autentických podôb a štylizácie, spracovanie materiálu do choreografickej podoby, porovnanie choreografických smerov a tvorby kolektívov na území Košického kraja. „Podujatím ESSENCIA zároveň vytvoríme priestor na prezentáciu jednotlivých kolektívov, ponúkneme možnosť stretnúť sa s odbornou verejnosťou, porovnať si svoje vedomosti a nadobudnúť nové skúsenosti,“ hovorí Michal Kupec, riaditeľ KCÚBaR.

„Vítame nové podujatie tohto typu, pretože nám ukazuje, že folklór ako stopa našej histórie, sa dá vnímať rôzne – tanečne i spevácky, dôkazom čoho sú rôzne choreografické prvky v tancoch jednotlivých súborov,“ hovorí Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria.

Plagát

V sobotu 24.10.2015 o 10.00 hodine sa v Divadle Grand v Jumbo centre predstavia kolektívy z Košického kraja, ktoré boli vybrané na základe zaslaných DVD nahrávok so svojimi súťažnými choreografiami. Ako odborná porota na výber choreografií boli oslovení: Ing. Vladimír Urban – choreograf a umelecký vedúci folklórneho súboru Železiar, Mgr. art. Vladimír Michalko – choreograf a pedagóg, Mgr. art. Stanislav Marišler ArtD. – umelecký vedúci SĽUK-u.

V krátkom programe vystúpia folklórny súbor Borievka z Košíc, folklórny súbor Hornád z Košíc, folklórny súbor Ilosvai z Veľkej Idy, folklórny súbor Jahodná – Jampam z Košíc, folklórny klub Omladina z Košíc, dedinská folklórna skupina Parchovianka z Parchovian, mládežnícky folklórny súbor Borostyán z Drnavy, detský folklórny súbor Hanička z Košíc, detský folklórny súbor Jazierko z Košíc. Hosťom podujatia bude tanečná skupina Partia z Bratislavy.

O 13.30 hod. bude nasledovať rozborový seminár o prevedených choreografiách s odbornou porotou zo Slovenska i Maďarska: Mgr. art. Barbora Morongová PhD. – riaditeľka odboru tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a Enikő Kocsis – tanečná pedagogička z Maďarska. Ich úlohou bude posúdiť tanečné choreografie, poskytnúť rady a odporúčania.

O 19.00 hod. sa v Galaprograme podujatia predstaví hosť z Budapešti - profesionálne tanečné zoskupenie Fitos Dezső Társulát s programom EMIGRATION, ktorý vychádza z autentických prvkov a poskytne divákovi pohľad na obdobie prelomu dvoch storočí, kedy veľké množstvo mužov odchádzalo za prácou do Ameriky. Je to tanečné divadlo, ktoré ukáže jeden z choreografických smerov.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a generálneho konzula Maďarska Ádáma Szesztaya.

Vstupné:

Vystúpenia kolektívov o 10.00 hod: 6,- €
Galaprogram o 19.00 hod.: 8,- €
Celý deň: 10,- €
Deti do 12 rokov polovičné vstupné

Lístky pre verejnosť sú v predaji prostredníctvom Ticketportalu.
Viac informácií nájdete na web stránke: www.kcubar.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2015 13:57
Upravené: 17.06.2021 14:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine