Ergoterapia udržuje kvalitu života

Rok 2015 je v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, rokom ergoterapie. Ergoterapia je liečba prácou, ktorá ako prirodzená aktivita dáva zmysel života každému človeku. Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK „O význame ergoterapie v živote človeka“ organizuje rovnomennú odbornú konferenciu, ktorá sa koná dnes 30. septembra 2015 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici.

Z konferencieKošický samosprávny kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb. Dôležitou súčasťou poskytovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach je ergoterapia. Ide o liečbu prácou, ako prirodzenou a prospešnou aktivitou, ktorá dáva zmysel života každému človeku, prijímateľa sociálnych služieb nevynímajúc.

„Práve prostredníctvom ergoterapie chceme umožniť poznať život v zariadeniach sociálnych služieb čo najširšiemu okruhu ľudí v kraji. V rámci podpory rozvoja ergoterapie sa dvakrát za rok konajú na Úrade Košického samosprávneho kraja prezentačno-predajné výstavy (jarná a zimná) výrobkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je KSK alebo ide o tzv. neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Okrem toho jednotliví poskytovatelia služieb prezentujú svoje výrobky priamo v zariadeniach, na miestnych trhoch a v rámci iných aktivít,“ približuje ergoterapiu v zariadeniach sociálnych služieb Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK.

V tomto roku v zariadeniach sociálnych služieb spracovali katalóg výrobkov, ktoré vyrobili v rámci ergoterapie a prezentujú ho aj na webových stránkach. Na facebooku predstavujú postupy a techniky výroby týchto výrobkov. V niektorých zariadeniach zapracovali do postupov prác a hotových výrobkov aj tradičné špecifiká daného regiónu. Konferencia je vyvrcholením uvedených celoročných aktivít.

„Cieľom konferencie je poukázať na význam ergoterapie v živote človeka – prijímateľa sociálnej služby z pohľadu psychológa, zamestnanca zariadenia, ďalej výmena skúsenosti v predmetnej oblasti so zahraničným zariadením sociálnych služieb, výzvy a príležitosti kreatívnej ekonomiky, “ doplnila Jusková.

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2015 11:00
Upravené: 27.03.2017 08:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001