Do galérií a múzeí pribudnú nové zbierkové predmety

Akvizičná komisia zložená zo zástupcov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja schválila nákup zbierkových predmetov v celkovej sume 12 870 eur.

Finančné prostriedky na tento účel boli schválené v rozpočte regionálnej samosprávy po prvýkrát. Každý zo žiadateľov vystúpil s obhajobou svojho návrhu a komisia bodovaním určila poradie jednotlivých návrhov. Múzeá a galérie získavajú finančné prostriedky na nákup prevažne z Fondu na podporu umenia, ale aj ako dary alebo vlastnou výskumnou činnosťou. Potreby kultúrnych inštitúcií rozširovať zbierkové fondy mnohonásobne prevyšujú možnosti rozpočtu KSK. Vyčlenenie konkrétnej čiastky v rozpočte aspoň malým dielom prispelo k rozšíreniu fondov. Odbor kultúry a cestovného ruchu bude navrhovať vyčlenenie konkrétnej čiastky na akvizičnú činnosť aj v budúcoročnom rozpočte.

Východoslovenské múzeum Košice dostane 2000 eur na nákup výstroje, výzbroje a súčastí uniforiem Červenej armády. Doplnia fond militárií o predmety z exponovaného a vystavovateľsky príťažlivého obdobia rokov 1939 -1945. Sú plánované ako súčasť výstav k výročia oslobodia i výhľadovo ako súčasť stálej historickej expozície a budúcej stálej expozície pri pamätníku na Dargove. Ďalších 500 eur je určených na nákup truhlice z druhej polovice 18. storočia. Tento typ truhlice chýba medzi zbierkami fondu historického nábytku a bytových doplnkov VSM. Na nákup nerastov do fondu mineralógie bolo vyčlenených 900 eur. Výber minerálov bol orientovaný na nové nálezy zo Slovenska a zo sveta, ktoré v zbierkach VSM chýbajú.

Sumu 2500 eur získalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na nákup sedacej garnitúry z prvej polovice 19. storočia, z obdobia klasicizmu. Pozostáva z trojmiestnej sofy, dvoch odpočívadlových kresiel s operadlami a stola. Má pôvodný gobelínový poťah, čalúnnické viazanie a pôvodnú šelakovú politúru. Súprava bude inštalovaná v dobovo zariadených interiéroch kaštieľa, ktoré reprezentujú vyššiu spoločenskú vrstvu. Múzeum sa snaží prezentovať život najvýznamnejšieho tunajšieho aristokratického rodu Andrášiovcov. Získať pôvodný nábytok  je veľmi ťažké. Akvizícia dotvorí historickú atmosféru pripravovanej expozície.

Baníckemu múzeum v Rožňave pribudnú do zbierkového fondu viac ako dve stovky historických pohľadníc mesta Rožňava a blízkeho okolia. Najpočetnejšiu skupinu tvoria pohľadnice zobrazujúce mesto, stavebné dominanty, objekty na historickom námestí. Ide o pohľadnice vydávané do roku 1906, z obdobia prvej ČSR a tzv. fotopohľadnice. Je medzi nimi aj pohľadnica s rožňavskou synagógou, ktorá dokumentuje existenciu židovskej modlitebne v meste a je vzácnou pamiatkou na dnes už neexistujúcu stavbu.  Pohľadnice majú vysokú výpovednú hodnotu o dobe, v ktorej boli vydané, aj vďaka krátkym správam pre adresátov.

Galéria umelcov Spiša získala 1470 eur na nákup diel regionálnych autorov Viktora Olgyaiho, Eugena Szepesiho a Zdeňka Jeřábka.

Pre Múzeum Spiša je určených 1100 eur na nákup minerálov a skamenelín pre novú expozíciu Príroda Spiša. Ide o novoobjavené minerály zo slovenských lokalít, ktoré doplnia zbierkový fond múzea.

Východoslovenská galéria Košice získa 2500 eur na nákup keramickej inštalácie z pálenej šamotovej hliny s akrylovou polychrómiou, pozostávajúcej z 22 kusov. Má názov Kremačný obrad a jej autormi sú Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. VSG sa svojou obnovenou akvizičnou politikou snaží mapovať tvorbu súčasných autorom pôsobiacich a tvoriacich v regióne. 

Zemplínske múzeum v Michalovciach získalo požadované finančné prostriedky na nákup koncertného krídla z 19. storočia a drevenej lavice z prelomu 18. a 19. storočia z Fondu na podporu umenia.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2017 14:00
Upravené: 14.07.2021 11:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001