Chystajú sa rekonštrukcie dvoch striech

Košický samosprávny kraj hľadá zhotoviteľa na rekonštrukciu a opravu striech dvoch budov. Vo Vestníku verejného obstarávania je aktuálne zverejnená zákazka s lehotou na predkladanie ponúk do 24. augusta 2017.

Výzva na predkladanie ponúk sa týka rekonštrukcie dvoch striech - strechy budovy č. VII na Strojárenskej ulici 3  a strechy nad východným uličným krídlom Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici. Obidve budovy stoja v Košiciach.

Dôvodom rekonštrukcie strechy na budove č. VII v areáli bývalej tabakovej továrne a neskôr strojárskeho učilišťa na Strojárenskej č.3 v Košiciach, ktorý je majetkom KSK, je jej havarijný stav. Nebytové priestory pod strechou sú v čase dažďov pravidelne vytápané, voda sa valí po schodoch aj po stenách. Navyše v mieste stretu dvoch budov č. VII a č. VIII dochádza kvôli porušenému úžľabiu aj k postupnému poškodzovaniu susedných priestorov v budove č. VIII.

Košický samosprávny kraj ako majiteľ nehnuteľnosti využíva jej priestory na rôznorodú činnosť. Nachádza sa tu Centrum voľného času – regionálne centrum mladých (CVČ – RCM), ktoré je hneď pod strechou. Sú tu kultúrne a umelecké dielne, výtvarné ateliéry, dizajnové štúdiá, archív KSK a na prízemí trafostanica. Nájomníci ostávajú v týchto priestorom aj naďalej bez zmien.

Rekonštrukcia strechy ukončí devastáciu priestorov budovy pod strechou. Keďže do miestnosti v tomto objekte nebude zatekať a nebudú vlhnúť, zvýši sa ich štandard a prenájom sa stane plnohodnotným. Rekonštrukcia bude financovaná z vlastných zdrojov KSK. Predpokladaná hodnota zákazky je 103 276 eur bez DPH.     

Oprava strechy nad východným uličným krídlom Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach má predpokladanú hodnotu 86 965 eur bez DPH.

Východoslovenská galéria Košice, ako prevádzkovateľ budovy, upozornila vlastníka na havarijný stav strechy nad jej východnou časťou budovy. V tejto časti je sústredená administratíva a riaditeľstvo galérie a do kancelárskych priestorov  počas silnejších dažďov a búrok pravidelne zatekalo. Ďalším oveľa vážnejším problémom súčasného technického stavu tejto časti strechy je padajúca strešná krytina. Padajúce škridly ohrozujú chodcov a autá na Orlej ulici.

Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov KSK a stavebné práce nenarušia bežnú prevádzku Východoslovenskej galérie .

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2017 09:30
Upravené: 12.02.2018 15:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001