Centrálna knižnica otvára budovu ako knihu

Piaty Ostrov kultúry vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici 5 otvára svoje brány na prahu letnej sezóny, aby ponúkol čitateľom väčší komfort a služby na úrovni 21. storočia. Modernú prístavbu pôvodného objektu ako otvorenú zónu otvorili pre verejnosť v utorok 2. júla 2013. Košický samosprávny kraj získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 956 929 eur, celkové náklady sú 1 496 513 eur. Architektonický návrh vytvoril Ladislav Bobčák, projektovo ho spracoval Ján Piliarkin. Zhotoviteľom stavby bola spoločnost PKB invest Prešov. Prvým podujatím v nových priestoroch je poetický večer venovaný košickému básnikovi Jožovi Urbanovi.

Projekt Ostrovy kultúry Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % z rozpočtu KSK.

Nová budova knižniceCieľom projektu bolo zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia Verejnej knižnice J. Bocatia (VKJB). Centrálna knižnica funguje v bývalej školskej budove z konca 19. storočia, pre knižničné účely bola adaptovaná v roku 1996. Z finančných dôvodov nebola adaptácia ukončená a knižnica sa dostala do provizória. Nedostatočné priestory neumožňovali naplno rozvinúť kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť. Chýbal základný knižničný komfort, čo sťažovalo prácu knihovníkov, ale negatívne ovplyvňovalo aj klientov.

Vďaka rekonštrukcii a prístavbe moderných bezbariérových priestorov vznikol nový centrálny vstupný priestor s knižničným pultom, centrálna registrácia nových a existujúcich čitateľov, skrinková šatňa a čitáreň dennej tlače. Na nadzemnom podlaží je spoločenská miestnosť pre sto ľudí, ktorá sa bude dať využívať na besedy, vzdelávanie i rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. V letných mesiacoch sa bude využívať aj nádvorie sprístupnené cez sklenený krčok spájajúci prístavbu a pôvodný objekt. Súčasťou sú aj sadové úpravy, vonkajšie osvetlenie a spevnené plochy. Vďaka projektu pribudla aj informačná a komunikačná technika, audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika, vrátane štruktúrovanej kabeláže.

Hoci má historická budova niekdajšej školy dva vchody, ich dispozícia nedovoľovala doteraz vytvoriť reprezentačné vstupné priestory. Tie vznikli v západnej časti objektu v dvojpodlažnom monobloku, ktorý je prepojený s historickou budovou prostredníctvom spojovacích krčkov. Knižnica sa tak otvára do jestvujúceho malého námestníčka, ktorého súčasťou je vstup do sobášnej siene Starého mesta, do pracoviska prezidentskej kancelárie a bohatá zeleň. Nový priestor bude slúžiť na „vtiahnutie“ nielen čitateľov, ktorí si prišli vypožičať knihu, ale aj ľudí, ktorí sa pohybujú naokolo a upútala ich architektonická atraktívnosť. V novej vstupnej hale sa môžu rozhodnúť, či zostanú len v čitárni dennej tlače, alebo vstúpia ďalej do výpožičných priestorov a študovní.

V knižnici vznikol moderný multifunkčný priestor, vďaka ktorému sa posilní kultúrny potenciál zariadenia. Skvalitní a spestrí sa kultúrna a vzdelávacia produkcia. Projekt má trvalú udržateľnosť, pretože knižnica bude poskytovať služby širokej verejnosti aj po roku 2013. Bude plniť aj funkciu komunitného centra pre rôzne vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Pravidelne sa tu budú robiť besedy, prezentácie kníh, workshopy, elektronické prezentácie, vzdelávacie kurzy. Očakáva sa pozitívna zmena kultúrneho správania sa obyvateľov a návštevníkov, ale aj ich vyššia účasť na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach v zmodernizovanom a atraktívnom prostredí.

Pôvodný objekt školy bol postavený v neoklasicistickom štýle v roku 1896 ako obecná škola s dvomi vstupmi. Jeden slúžil pre chlapcov a druhý pre dievčatá. Dodatočne bolo pristavané prízemné krídlo. V polovici 90. rokov 20. storočia bol rekonštruovaný a odvtedy slúži ako verejná knižnica. Objekt má dve nadzemné podlažia. Pôvodný pôdorysný tvar tvorilo písmeno J, po dobudovaní jednopodlažného krídla telocvične sa pôdorys zmenil na nedokončené O. Už pri slávnostnom otvorení knižnice sa počítalo s dostavbou zo západnej strany. Po takom dlhom období sa zmenil aj názor Krajského pamiatkového úradu na možnú prestavbu, ktorý vyjadril v 21 základných podmienkach. Objekt prístavby mal čerpať z výrazových prostriedkov súčasnej architektúry, prístavba mala byť samostatným objektom s primeraným odstupom od fasád historickej stavby a možným prepojením na existujúci architektonický súbor iba v parteri bývalej telocvične. Nemalo dôjsť k zastavaniu celého vnútorného nádvoria a prekrytiu tvaroslovných článkov. Všetky tieto požiadavky splnil projekt architekta Ladislava Bobčáka a projektanta Jána Piliarkina.

Architekti vybrali variant nepravidelného krivkového pôdorysu. Tvar oblúka vznikol vzhľadom na odstupy k historickým fasádam a existujúcemu listnatému stromu, ktorý sa nachádza v blízkosti prístavby. Strom, ako kompozičný bod, pocitovo odtláča fasádu. Pôdorysný nepravidelný oblúk vytvára asociáciu – polovicu otvorenej knihy. Priestor je obalený len transparentnou sklenenou fasádou a strechou. Architekt sa pohrával s časovou rovinou, začiatkom a koncom. Má to paralelu s čítaním kníh, ktoré nám najprv čítali rodičia, potom my sami, ale nevieme, ktorá knižka alebo strana bola tá prvá a ktorá bude posledná.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Päť ostrovov zhotovitelia odovzdali v riadnom termíne, ku všetkým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, Ulička remesiel, Verejná knižnica J. Bocatia na Hviezdoslavovej ulici ). Vo Vsl. galérii bol riadiacim orgánom schválený predĺžený termín do konca apríla. Stavba bola v tomto termíne odovzdaná a už bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie. Posledná stavba v Historickej účelovej budove Vsl. múzea mala termín odovzdania na konci mája, momentálne v nej prebieha kolaudačné konanie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.07.2013 14:30
Upravené: 08.03.2017 11:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001