Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia

Dvojdňové fórum na vyhľadávanie partnerov k projektu „Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia“ zorganizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Via Carpatia. Fórum je jednou z aktivít EZUS - u v rámci Výzvy na podporu regionálneho rozvoja, ktorú vyhlásilo Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Hlavným cieľom projektu Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia je podporiť rozvoj miestneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický a hospodársky rast dotknutého regiónu. Realizácia projektu výrazne zlepší využitie turistických atrakcií pozdĺž plánovanej tematickej cesty a zároveň poskytne viac informácií o možnostiach pre turistov. Okrem toho ďalším cieľom projektu je zvýšiť motiváciu cezhraničných turistov na objavenie susedných regiónov. Výsledky projektu budú podporovať sociálne a kultúrne ciele, ktoré posilnia vzťahy medzi regiónmi, sociálnu spoluprácu a vedú k zlepšeniu kvality života v regióne.

„Počas tejto aktivity sa uskutočnia tri stretnutia na území Slovenskej republiky so zahraničnými účastníkmi, ktorými sú predovšetkým vyššie územné celky a ich predstavitelia, obce a mestá dotknutých regiónov, občianske združenia, neziskové organizácie, experti v danej oblasti. Tieto podujatia pomáhajú vytvárať nové vzťahy, ako aj pri hľadaní projektových partnerov na spoluprácu do cezhraničných programov,“ hovorí riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

Celkový rozpočet projektuje „Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia“ je 39.544 eur, dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR predstavuje 35.100 eur a vlastné zdroje sú 4.444 eur.

V projekte po fórach nasleduje vypracovanie štúdie Tematická cesta Via Carpatia. Tá je rozdelená na horizontálnu časť v úseku Plešivec - Kráľovský Chlmec v dĺžke 180 km a vertikálnu časť, ktorá vedie tromi úsekmi: v regióne Spiš a Gemer pozdĺž trasy Harichovce – Silica, v regióne Abov – Silická Jablonica - Slanec a na Dolnom Zemplíne - Trebišov – Pribeník.

Štúdia sa zameria na analýzu súčasného stavu regiónu a na preskúmanie potrieb s cieľom zvyšovať kvalitu služieb pre rozvoj Košického regiónu. Štúdia bude základom pri vypracovaní ďalších projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

Projekt Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia je v súlade aj s cieľom Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020, ktorého cieľom je zatraktívniť krajinu a prírodné prostredie, podporiť infraštruktúru a ponúknuť vznik nových produktov v cestovnom ruchu.

Ďalšie fóra na vyhľadávanie partnerov sa uskutočnia 28.2. – 1.3. 2017 pre západnú časť košického regiónu a 16.3. - 17.3. pre Dolný Zemplín.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.02.2017 12:49
Upravené: 09.02.2018 15:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine