Baníctvo v múzeách témou konferencie

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia je témou vedeckej konferencie XXI. Etnológ a múzeum, na ktorej sa stretnú odborníci 19. – 20. septembra v Rožňave.

Vedeckú konferenciu  pre odborníkov v oblasti baníctva a jeho prezentácie pripravil Zväz múzeí Slovenska (ZMS) v spolupráci Baníckym múzeom v Rožňave, Etnologickou komisiou ZMS a Mestom Rožňava v priestoroch Historickej radnice v Rožňave. Konferencia je venovaná odborným pracovníkom múzeí, vedeckých pracovísk, univerzít, vysokých škôl ale aj pre ostatných záujemcov. S odbornými príspevkami vystúpia viac ako dvadsať účastníkov.

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov Slovenska. Vďaka svojmu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a formami života profesijnej skupiny baníkov v rôznych historických obdobiach. Zámerom podujatia je zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov múzeí a iných odborníkov v oblasti výskumu a prezentácie baníctva a sprístupniť poznatky odborníkom a širokej verejnosti. 

Konferencia, na ktorej okrem slovenských odborníkov vystúpia aj zahraniční kolegovia z Poľska a Maďarska sa uskutoční v rámci 21. ročníka podujatia Etnológ a múzeum. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Súčasťou projektu je aj tlačený a elektronický zborník príspevkov, ktoré na konferencii odznejú. Zborník sa stane smerodajným materiálom pre odborných zamestnancov múzeí a vedeckých pracovníkov, ktorí vykonávajú vlastný výskum a prezentačnú činnosť v oblasti baníctva. Zároveň sa stane zdrojom odborných informácií pre širokú verejnosť – laikov, ktorí sa zaujímajú o oblasť záchrany a sprístupnenia dokladov banskej činnosti a života baníkov.

Medzi prednáškami sú aj tieto témy: Súčasné trendy prezentácie baníctva; Georeferencovanie starých banských diel; Dokumentácia života baníkov a ich rodín na fotografiách ; Migrácia Kysučanov za prácou v baniach Ostravsko-karvinského revíru; Kultové miesta baníkov v Hnileckej doline; Rožňavská Metercia – jedinečný pohľad do života baníkov a hutníkov zo začiatku 16. storočia; Banícka paličkovaná čipka; Banícke námety v zbierke ľudového umenia; Štítnická čipka, história a technológia; Kolekcie baníckeho odevu v etnologickom fonde...  

 

Autor/zdroj: Pavol Horváth, Banícke múzeum v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2017 12:40
Upravené: 14.07.2021 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001