Autori si zmerali sily v kampani Ukáž sa! Knižnica zverejnila najúspešnejších

Začínajúci autori dostali šancu prezentovať sa v kampani Ukáž sa!, ktorú pripravil literárny e-magazín www.knihynadosah.sk, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Občianske združenie Priatelia Knižnice Jána Bocatia.

Vyhodnotenie kampane Ukáž sa!Zámerom aktivity, nad ktorou prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, bolo podporiť literárne talenty. Organizátori kampane, ktorá odštartovala 1. marca a trvala 2 mesiace, zverejnili mená najúspešnejších autorov. Okrem finančnej odmeny a hodnotných cien dostali možnosť publikovať svoje diela na literárnom portáli a zúčastniť sa na workshope kreatívneho písania. Viedli ho renomovaní literárni kritici, ktorí boli tiež hodnotiteľmi diel.

„Do kampane sa zapojilo 130 autorov z celého Slovenska aj zahraničia. Autori spolu poslali 371 príspevkov, z toho 67 bolo prozaických a 304 poetických textov,“ zhrnula riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Vekový priemer autorov bol 21 rokov, pričom najmladšia účastníčka mala 9  a najstaršia 90 rokov. „Najstaršiu autorku sme pre vekové obmedzenie kampane  museli vylúčiť,“ spresnila šéfredaktorka literárneho e-magazínu Knihy na dosah Alena Zavocka. Ako šéfku portálu ju teší, že kampaň mala pozitívny vplyv na návštevnosť literárneho e-magazínu. Stránku knihynadosah.sk navštívilo  o 2,5 tisíc ľudí viac, mesačná návštevnosť portálu dosiahla takmer 4 tisíc záujemcov.

Vyhodnotenie kampane Ukáž sa!Porota v zložení literárnych kritikov Kataríny Hrabčákovej, Lenky Šafranovej a Jakuba Součka napokon vybrala desať najúspešnejších účastníkov, ktorých diela sú publikované na stránke portálu knihynadosah.sk. Sú nimi Dominika Madro (28 rokov), Karol Hajdu (34 rokov), Kristína Janačková (22 rokov), Magdaléna Martišková (18 rokov), Lukáš Stříteský (32 rokov), Ľudmila Magdolenová (26 rokov), Tomáš Janešík (14 rokov), Eliška Kohlíčková (21 rokov), Alena Oravcová (27 rokov), Dávid Dziak (27 rokov).

Porotu zaujali aj diela najmladších účastníčok, ktoré sa len tesne nedostali medzi víťaznú desiatku. Sú nimi nádejné literátky, žiačky košickej základnej školy, Barbora Brindžáková (9 rokov) a Lívia Sušková (10 rokov).

Vyhodnotenie kampane Ukáž sa!Najúspešnejší autori si prevzali ceny z rúk podpredsedu Košického samosprávneho kraja Daniela Rusnáka v knižnici Jána Bocatia 29. mája.

„Zámerom bolo objaviť a podnietiť začínajúcich autorov, čo sa aj podarilo. Kampaň zarezonovala, svedčí o tom záujem prihlásených autorov i fakt, že pochádzajú aj  zo zahraničia. Veľmi milo ma prekvapila vysoká účasť stredoškolákov ako aj to, že takmer polovicu autorov tvorili mladé literárne talenty z nášho kraja. Vnímam to ako dôkaz, že literatúra žije, je žiadaná a ako jedinečný druh umenia podnecuje kreativitu tvorcov, ktorí cez svoju tvorbu reagujú aj na situáciu v spoločnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vyhodnotenie kampane Ukáž sa!Za porotu sa ku kampani Ukáž sa! vyjadril literárny kritik Jakub Souček: „Príjemným prekvapením pre nás bol vysoký záujem spisovateľských adeptov o podujatie. Registrovali sme autorov zo všetkých vekových skupín, pozitívne vnímame predovšetkým kvalitatívne rozloženie kreatívneho potenciálu. Mladší i starší účastníci prejavili vo svojich textoch  rozvinutú fantáziu, originalitu a najmä komunikatívnosť. Súťažné príspevky boli v prvom rade dialógmi – nie s porotcami alebo úzkym okruhom čitateľov, ale s vonkajšou skutočnosťou a s vlastnou identitou. Mnohé z ponúknutých básní a próz reagovali na spoločenské otázky, iné boli intímnymi reflexiami. Vyzdvihnúť možno túžbu vypovedať, podať správu o súkromnej a verejnej realite či byť sondou, ktorá preskúma alternatívne svety. Kampaň hodnotíme kladne a veríme, že jej pokračovania budú smerovať k hľadaniu talentov v súčasnej slovenskej literatúre.“

Kampaň Ukáž sa! realizovala Verejná knižnica Jána Bocatia s finančným prispením Košického samosprávneho kraja a Občianskeho združenia Priatelia knižnice Jána Bocatia.

Kontakt:
Alena Zavocka
manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí VKJB
zavocka@vkjb.sk
055/62 232 31

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2019 20:00
Upravené: 26.07.2021 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001