Asfaltovanie v pracovných dňoch úplne uzavrie účelovú cestu Zlatník Opátka

Účelová lesná komunikácia medzi Zlatníkom a Opátkou, ktorú vodiči osobných áut využívajú počas rekonštrukcie mosta Ružín, bude v pracovných dňoch od 1. augusta do 9. augusta úplne uzavretá v časoch od 6. hodiny do 16. hodiny, resp. do 18. hodiny.

Práce na rozšírení oblúkov a vybudovaní výhybní na účelovej ceste medzi Zlatníkom a Opátkou prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu. Do 31. júla 2017 boli vozidlá  obmedzované v prejazde týmto úsekom cesty  v časových intervaloch harmonizujúcich s intervalmi prebiehajúcich prác.

V dňoch 1. a 2. augusta sa práce na úprave podložia a rozširovaní oblúkov robia za úplnej uzávierky úsekov v čase od 6.00 do 18.00 hodiny.

Od 2. augusta 2017 sa zároveň začne aj s položením asfaltového krytu na úsekoch s upraveným podložím. Ukončenie týchto prác je plánované do 9. augusta 21017.

Z uvedených dôvodov bude nutné účelovú komunikáciu úplne uzatvoriť  v dňoch 3. a 4. augusta (štvrtok a piatok)  a v dňoch 7. až 9. augusta (pondelok, utorok a streda)  v čase od 6:00 do 16:00 hod. O prípadnej zmene avizovaných časov úplnej uzávierky účelovej cesty v dňoch 7. až 9. augusta 2017 budeme verejnosť v predstihu informovať .

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.08.2017 15:00
Upravené: 06.12.2021 15:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001