Nové možnosti štúdia v zahraničí predstavili hostia

Žiakom Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach prezentovali hostia z Veľkej Británie možnosti štúdia na Introduction of Hull School of Art and Design – Hull College Group. Cieľom zaujímavej a podnetnej aktivity, ktorá sa uskutočnila bola 7. februára prezentácia nového študijného odboru digitálny dizajn a vývojárstvo (BA Digital Design & Development).

Na prezentácii sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov študijných odborov grafik digitálnych médií, informačné a sieťové technológie, technické lýceum. Nový študijný odbor prezentovali vedúca katedry dizajnu Sally Firby a bývalá žiačka SOŠ na Ostrovského ulici. Absolventka odboru grafik digitálnych médií Veronika Lešňáková pred dvoma rokmi úspešne ukončila štúdium práve na univerzite v Hulle. V súčasnosti tam pracuje ako asistentka vedúcej katedry dizajnu a developer dizajnu.

Nový odbor predstavili žiakom školy formou zaujímavej prezentácie, ktorá poukázala na vysoký záujem zamestnávateľov o absolventov tohto odboru. Po ukončení prezentácie nasledovala diskusia, vďaka ktorej si žiaci precvičili aj znalosť anglického jazyka. Sally Firby si prezrela aj priestory školy, hlavne odborné učebne grafického dizajnu. Na vlastné oči sa mohla presvedčiť o kreativite a úspechoch žiakov SOŠ Ostrovského v grafických súťažiach.

Prezentácia daného odboru žiakov bezpochyby zaujala a ostáva len dúfať, že po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky budú ich študijné cesty smerovať aj do zahraničia na podobné, odborne blízke školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2017 14:00
Upravené: 09.02.2018 14:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001