Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Termín a miesto konania:
30. marca 2017 (štvrtok) / Košice
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
Boženy Němcovej 7, Košice

Program:
09:30 – 10:00   Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10   Prezentácia IPC Košice
10:10 – 12:00   Prezentácie k výzve (Základné informácie o výzve, Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Informácie k realizácii verejného obstarávania)
12:00 – 12:30   Prestávka
12:30 – 15:00   Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk najneskôr do 22. marca 2017 do 12:00 hod. Do predmetu e-mailu prosím uveďte text: INFOSEMINÁR KOŠICE

Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na max 2 osoby z jednej spoločnosti/inštitúcie. Účasť na seminári je bezplatná.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.03.2017 06:00
Upravené: 09.02.2018 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001