Výzva na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva

Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva na roky 2016 – 2017. Projekty je možné predkladať do 30.09.2015.

Cieľom výzvy je vytvoriť novú, optimálnu sieť špecializovaných poradcov v  kraji, s dôrazom na inovatívny a kreatívny prístup v poskytovaní špecializovaného poradenstva jednotlivým cieľovým skupinám, ako aj zvýšenie kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

Oprávnenými žiadateľmi sú akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie MPSVaR o akreditácii pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Žiadatelia projekt predkladajú vyplnením projektového formulára v slovenskom jazyku a predložia ho spolu s požadovanými prílohami podľa pokynov výzvy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.09.2015 11:26
Upravené: 22.12.2021 15:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001