Žiaci vďaka projektom získavajú kontakt s praxou

Stredná odborná škola technická v Rožňave sa úspešne uchádzala o finančnú a materiálnu podporu poskytovanú Nadáciou Volkswagen Slovensko. Z grantového programu „Stredné školy a technika“ získali podporu hneď dva projekty.

Žiaci pri práci na projekteV týchto dňoch žiaci 3. ročníka študijného odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku úspešne dokončujú projekt „RoLoS“ (Robotizovaný Logistický Systém) finančne podporený sumou 2500€, ktorý je inšpirovaný automatizovaným logistickým systémom ZiGeRo využívaným na zásobovanie výrobných liniek v Bratislavskej automobilke Volkswagen. Výsledkom ročnej práce žiakov 3. a 4. ročníka odboru mechanik elektrotechnik pre automatizačnú techniku sú dva autonómne akumulátormi napájané vozíky, ktoré dokážu s riadiacim systémom komunikovať prostredníctvom WiFi pripojenia. Pri práci na projekte žiaci riešili úlohy spojené s návrhom a realizáciou mechanickej časti, pohonu a elektroniky. Vozíky budú v uvedenom študijnom odbore využívané hlavne pri vyučovaní programovania priemyselných PLC automatov, ale aj v ďalších výučbových projektoch pri rozširovaní systému o nové funkcie. Z finančnej podpory nadácie boli tiež zakúpené ďalšie tri moderné PLC automaty, ktoré významne prispejú k modernizácii vyučovania programovania v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku.

Logo nadácieDruhý projekt realizujú žiaci 3.ročníka v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku. Predmetom projektu je učebná pomôcka na monitorovanie činnosti zbernice CAN používaného v motorových vozidlách. Táto pomôcka je realizovaná z reálne používaných komponentov značky VW. Jedná sa o prepojenie riadiacej jednotky prístrojového panelu so samotným prístrojovým panelom auta VW Up. Súčasťou stavebnice sú snímače a akčné členy a tiež zásuvka OBD. Pomocou tejto zásuvky je možné programom VAG Com vstúpiť do riadiacej jednotky, ovládať určité parametre motora a sledovať zmenu týchto parametrov na danom prístrojovom paneli. Zároveň je možné pomocou monitorovacieho prípravku sledovať prenos dát na CAN zbernici. V rámci tohto projektu sa učiteľ Ing. Ladislav Ligárt zúčastnil týždňového školenia v závode VW Bratislava na tému „Zbernicové systémy motorových vozidiel“. Nadácia VW Slovakia prispela na realizáciu projektu okrem poskytnutých komponentov aj sumou 200€. Časť tejto sumy sa použila na úhradu nákladov súvisiacich so školením a časť na nákup materiálu potrebného na realizáciu učebnej pomôcky. Táto učebná pomôcka sa bude využívať pri výučbe odborných predmetov v odboroch so zameraním na autoelektroniku, a v učebnom odbore autoopravár.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2014 06:00
Upravené: 16.10.2021 11:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001