Víťazi súťaže Spoločne v Európe sú známi

Medzinárodná súťaž s názvom „Spoločne v Európe“, ktorú zorganizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom vnútra a Ministerstvom kultúry, mládeže a športu spolkovej krajiny Bádensko – Württembersko pozná svojich víťazov.

miniatúra plagátu s presmerovaním na web projektu Dom domovinyOdborná porota zložená zo zástupcov Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže, pedagógov stredných škôl a odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja vyhodnotila takmer 700 príspevkov zo všetkých kútov Slovenska a jednotliví víťazi cien – malých cien aj veľkej ceny, ktorou je študijná cesta do Nemecka v čase letných prázdnin, sú známi. Súťažou sme chceli zviditeľniť obe krajiny a ich regióny, podnietiť záujem žiakov o partnerskú krajinu, čo sa nám, veríme, podľa množstva doručených súťažných podkladov, aj podarilo.

Odborníci v jednotlivých kategóriách hodnotili príspevky podľa kritérií, ktorými boli vedomosti, všeobecné znalosti, kreativita, fantázia, originálnosť, nápaditosť, praktická a umelecká hodnota, forma a technické prevedenie prác.

1. Do súťažnej kategórie „Hľadanie a nachádzanie“ prišlo spolu 417 odpoveďových hárkov od jednotlivcov aj kolektívov. Spolu sa zapojilo 1050 žiakov, 359 jednotlivcov a 58 kolektívov.

Správne odpovede:

1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. a, 7. b, 8. c, 9. d, 10. a,  11. d,  12. c,  13. d,  14. b,  15. a

Víťazi malých cien:

Michaela Horváthová, Gymnázium P.J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava,
Veronika Znaková, Gymnázium P.J. Šafárika, Akademika Hronca 1,Rožňava,
Martina Podracká, Gymnázium, Lorenczova 46, Krompachy

Do Nemecka pocestuje:

Tomáš Szanyi z Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava

2. Do súťažnej kategórie „Písanie a tvorba - vlastná tvorba“ sa zapojilo spolu 181 žiakov z Nového Mesta nad Váhom, Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Veľkých Kapušian, Pruského, Rožňavy, Michaloviec, Starej Turej, Bratislavy, Spišskej Novej Vsi, Kráľovského Chlmca, Prievidze, Prakoviec, Zvolena, Moldavy nad Bodvou, Dobšinej a Košíc.

Víťazi malých cien:

Martina Biačková, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Magdaléna Žatkuliaková, Gymnázium M. Bela, Okružná 2469, Zvolen
Noémi Puskásová, Gymnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany
Simona Kleinová, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Dominika Benková, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Laura Belicová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Ivan Mihálik, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Michal Pavljuk, Gymnázium, Poštová 9, Košice

Do Nemecka pocestujú:

Radoslava Klokočková, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Júlia Tauberová, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Andrea Dutková, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Martina Beňová, SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové mesto nad Váhom
Lucia Lacková, SOŠ, Piešťanská 2262/80, Nové mesto nad Váhom
Eugen Špakovský, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Jozef Müller, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Simona Mavrérová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Monika Páleschová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Katarína Országová, SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

3. Do súťažnej kategórie „Umelecká tvorba – tvorivá práca“ bolo zapojených 101 žiakov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Rožňavy, Michaloviec, Prievidze, Krompách, Starej Turej, Sečoviec, Veľkých Kapušian, Novákov, Prešova, Pruského, Zvolena, Dobšinej, Partizánskeho a Košíc.

Víťazi malých cien:

Barbora Miľovčíková, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Simona Tomášová, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Alena Orosová, Spojená škola, ogr. zl. Gymnázium, Zimná 96, Dobšiná
Sofia Rafaelová, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Gabriela Bujňáková, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Emma Krchová, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Mária Schwarzová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Jana Balkovicová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Do Nemecka pocestujú:

Dominika Húdoková, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Lenka Čermanová, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Linda Pokorná, Gymnázium, Komenského 2, Partizánske
Mária Posypanková, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Miriam Šalatová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Mário Tököly, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Filip Schlosser, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Martina Grančáková, Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
Viktor Chrenko, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Ján Nemec, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Barbora Palatínusová, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Veronika Šľachtová, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Marek Beňovič, SUŠ, Staničná 8, Trenčín
Paulína Kruteková, SUŠ, Staničná 8, Trenčín

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.05.2014 15:26
Upravené: 16.10.2021 10:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001