Pamätníci 2. svetovej vojny sa zúčastnili medzinárodného dokumentárneho projektu

V rámci zapojenia sa do medzinárodného projektu Holocaust Memorial Museum (USHMM) vo Washingtone sa realizovalo v dňoch 10. - 12.4.2014 v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS už druhé stretnutie a nakrúcanie rozhovorov s prijímateľmi sociálnej služby.

RozhovorSlovenská republika sa pripojila ku krajinám strednej a východnej Európy, kde sa tento výskum s lokálnymi výskumnými tímami začal už v roku 1996. V rámci neho sa zbierali a zaznamenávali na videozáznam výpovede nežidovských svedkov obdobia 2. svetovej vojny. Výskum bol už realizovaný vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Ukrajine, Estónsku, Rusku a v roku 2011 sa začal realizovať aj v Maďarsku, Českej republike a  na Slovensku. V centre záujmu výskumníkov bolo zaznamenávanie spomienok očitých svedkov na prenasledovanie, zlé zaobchádzanie, ponižovanie, krádeže, deportácie a vraždenie rasovo, politicky a nábožensky zadefinovaných nepriateľov Tretej ríše a jej kolaborantov.

RozhovorDoteraz bolo uskutočnených približne 60 rozhovorov, s  35 ľuďmi sa nakrútili rozhovory na profesionálnu kameru. V zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS sa prvého stretnutia začiatkom tohto roku (nahrávania na diktafón a malú digitálnu kameru) zúčastnilo 14 prijímateľov sociálnej služby a druhého stretnutia a  nakrúcania rozhovorov s profesionálnym tímom na filmovú kameru sa zúčastnilo 6 prijímateľov sociálnej služby. Lokálni výskumníci vytipovali prijímateľov sociálnej služby podľa požiadaviek projektu, individuálne ich oslovili a na báze dobrovoľnosti požiadali o prvý rozhovor, resp. druhý rozhovor na filmovú kameru. Profesionálny tím viedol šéf výskumu izraelský historik a dokumentarista Nathan Beyrak, výskumníčka a etnologička Eva Riečanská, riaditeľka dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave Monika Vrzgulová .

RozhovorPotešilo nás, že prijímatelia sociálnej služby, seniori nášho zariadenia ARCUS prispeli svojimi výpoveďami k materiálu, ktorý bude zachovaný pre ďalšie generácie, pre šírenie poznatkov a pripomínanie si historických udalostí počas holokaustu v Pamätnom múzeu holokaustu vo Washingtone.

Výpovede slovenských účastníkov si môžete pozrieť na webe múzea dostupnom tu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.04.2014 06:00
Upravené: 22.12.2021 14:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001