Expertná skupina OECD rokovala so zástupcami samosprávy

Rozvoj východoslovenského regiónu sa dostal do pozornosti Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). O problematike regionálneho rozvoja expertná skupina OECD diskutovala s účastníkmi projektu - zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Košického a Prešovského samosprávneho kraja a mesta Košice, ako aj zástupcami súkromného sektora, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a univerzitnými odborníkmi.

Rokovanie expertov Projekt „Podpora regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu“ je prvou prípadovou analýzou OECD, ktorej výsledkom budú odporúčania pre Slovenskú republiku v oblasti zlepšenia politiky verejných investícií pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, lepšej koordinácie a vyššej participácie regionálnej samosprávy na smerovaní a financovaní verejných investícii, ako aj financovania verejných investícii nástrojmi verejného a súkromného partnerstva.

 

Rokovanie expertovAko pozitívny príklad regionálneho rozvoja bola prezentovaná obec Kechnec v Košickom kraji. Priemyselný park znamenal prudký rozvoj obce a prínos nielen z miestneho, ale dokonca z regionálneho hľadiska. Podľa starostu obce a poslanca KSK Jozefa Konkolyho je kľúčom k úspechu v prvom rade iniciatíva zdola, od starostov, ktorí sa musia sami snažiť riešiť problémy ich samospráv. Zároveň je potrebné zreformovať školský systém na Slovensku, aby vzdelával pre potreby trhu práce, nakoľko Slovensko stráca výhodu odborne kvalifikovanej pracovnej sily. Kľúčom k ďalšiemu rozvoju Slovenska je kvalitné vzdelanie pre všetky skupiny obyvateľov, hlbšia spolupráca so súkromným sektorom a odpolitizovanie regionálneho rozvoja, aby samosprávy boli menej závislé od vrcholovej politiky a mohli samostatne realizovať regionálnu rozvojovú politiku.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.10.2014 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001