Druhé kolo prijímacích pohovorov

Školy budú prijímať nových žiakov prvých ročníkov. Na 46 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v utorok 17. júna 2014 uskutoční ďalšie kolo prijímacích skúšok.

Na 46 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v utorok 17. júna 2014 uskutoční ďalšie kolo prijímacích skúšok podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Bližšie informácie o priebehu prijímacích skúšok nájdete na web stránkach týchto škôl:

Okres Gelnica

1. Gymnázium, SNP 1, Gelnica
2. Stredná odborná škola, Prakovce 282

Okresy Košice I., II., III., IV.

1. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
2. Konzervatórium, Timonova 2, Košice
3. Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
4. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
5. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
6. Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
7. Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice
8. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
9. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
10. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
11. Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
12. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
13. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
14. Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice
15. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
16. Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice

Okres Košice - okolie

1. Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
2. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Okres Michalovce

1. Gymnázium - Gimnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany
2. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
3. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
4. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
6. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
7. Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Okres Rožňava

1. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, ul. akademika Hronca 1, Rožňava
2. Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava
3. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
4. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava
5. Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Nám. 1.mája 1, Rožňava
6. Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná (s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola)

Okres Sobrance

1. Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance
2. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance

Okres Spišská Nová Ves

1. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
2. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
3. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
4. Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Okres Trebišov

1. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
2. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
3. Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov
4. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov
5. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce (s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola)
6. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
7. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.06.2014 12:13
Upravené: 16.10.2021 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001