Architekti môžu predkladať návrhy riešenia promenády na Zemplínskej šírave

Organizácia Košice Región Turizmus hľadá architektonické riešenie promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Do verejnej súťaže, z ktorej má vzísť projektová dokumentácia, sa môžu hlásiť krajinní a autorizovaní architekti. Víťazný návrh spoznáme tesne pred Vianocami.

Krajská organizácia Košice Región Turizmus dnes (17. októbra) vyhlásila krajinársko-architektonickú súťaž návrhov, z ktorej má vzísť projektová dokumentácia na realizáciu pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Svoje návrhy môžu predkladať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené na činnosť podľa Zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, respektíve architekti, krajinní architekti a stavební inžinieri z krajín EHP a Švajčiarska. Súťažné návrhy možno predkladať do 12. decembra 2018, pričom lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže je stanovená na 21. december 2018. 

Promenáda má v blízkej budúcnosti spojiť mólo pri Hoteli Glamour s areálom Thermalparku Šírava. O víťaznom architektonickom riešení rozhodne päťčlenná porota, v ktorej sú okrem vyhlasovateľa aj traja architekti. Traja najúspešnejší účastníci majú prisľúbené aj finančné odmeny – 3 000 eur pre víťaza, 1 800 eur pre druhého v poradí a tretí najlepší návrh získa 1 200 eur. Pre neocenené návrhy, ktoré ale prinesú pozoruhodné riešenia je vyhradená celková suma 1 000 eur. „V poslednom období na Šírave pribudli nové alebo vynovené hotely, veľkú odozvu mali aj prvé dva ročníky nášho Pieskového kráľovstva. Vlani i tohto roku sme podporili projekty v blízkom okolí – v Ruskej Bystrej i lome Beňatina. Realizácia promenády je ďalším plánovaným krokom v našej snahe o systematický rozvoj a zvyšovanie atraktivity Zemplínskej šíravy. Snažíme sa k aktivitám pristupovať inovatívne a s dôrazom na kreativitu, preto dávame najprv priestor odborníkom na krajinársku architektúru. Návrh finálneho riešenia tak nebude robený od stola, ale s ohľadom na priestor, v ktorom sa bude nachádzať, a jeho rekreačno-zážitkové využitie,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 
 
Ďalší zásah do rozvoja turistickej infraštruktúry v regióne kvituje aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka: „Naším cieľom je ponímať rozvoj cestovného ruchu ako postupný proces zameraný na jednotlivé menšie územia a ich špecifiká. Samozrejme, z úrovne krajskej samosprávy neustále komunikujeme aj s potenciálnymi investormi a snažíme sa o zvyšovanie atraktívnosti nášho regiónu. Promenáda na brehu Zemplínskej šíravy určite prispeje k skultúrneniu tohto územia a jeho ďalšiemu rozvíjaniu.“

Záujemcovia nájdu súťažné podmienky, pomôcky a všetky podklady na webe vyhlasovateľa: www.kosiceregion.com.

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2018 08:00
Upravené: 18.01.2019 11:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról