Alexander Eckerdt sa hrá s mesiacom

Vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach je do 19.novembra sprístupnená výstava Alexander Eckerdt - Hra s mesiacom (maľba/kresba/grafika).

Maliar, grafik a kresliar Alexander Eckerdt (1932 - 1992) je významnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. V rokoch 1952-1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie prof. Vincenta Hložníka. Eckerdt veľmi skoro opustil formálne znaky Hložníkovej grafickej školy. Už ranná nedogmatická umelcova tvorba, v počiatkoch hľadania vlastného výtvarného programu od konca päťdesiatych rokov, výrazne inklinovala k hodnotám európskej aj českej výtvarnej moderny. Vo svojej grafickej, maliarskej a kresliarskej tvorbe sa venoval predovšetkým figurálnej téme a krajine.

Eckerdtovu maliarsku tvorbu charakterizuje typická úspornosť uplatnených výtvarných prostriedkov, koloristická zdržanlivosť a výrazná výtvarná skratka, prejavujúca výraznú snahu po tvarovej absolutizácii a inklinácii k dekoratívnym hodnotám výtvarného prejavu. Autor s lyricko-poetickým videním motívov svojej tvorby tematicky smeroval predovšetkým k civilným témam, ovplyvneným hodnotami mestského prostredia, rekreatívnou témou športu, neskôr motívmi lásky a predovšetkým trvale prítomnou témou ženského aktu.

Alexander Eckerdt patril k nemnohým slovenským grafikom, systematicky pracujúcim s klasickou technikou litografie. Jeho asketická a lineárne čistá grafická a kresbová tvorba, napriek výraznej miere výtvarného perfekcionizmu, zostala „eckerdtovskou“ a nereprezentovala charakteristickú líniu minucióznej a k prepracovanému detailu smerujúcej slovenskej grafickej tvorby a v období po polovici sedemdesiatych rokov reprezentovala veľmi osobitý vzťah aj k imaginatívnej a fantazijnej línii ako dominantnej tendencii dobového umenia. Od ukončenia štúdií až do svojej smrti pôsobil v Košiciach a dnes reprezentuje jednu z najvýznamnejších košických výtvarných a umeleckých osobností uplynulého storočia.

Autorská výstava je pripravená k 25. výročiu umelcovho úmrtia. Výstava retrospektívnym spôsobom pripomenie celoživotnú umelcovu maliarsku, kresliarsku a grafickú tvorbu od jeho ranných diel až po diela z neskorého a posledného obdobia. Eckerdt húževnato hľadajúci svoj vlastný výtvarný jazyk sa od počiatku svojej tvorby vymedzoval voči dobovej socialisticko-realistickej estetike a nachádzame u neho prerušenú kontinuitu s moderným európskym výtvarným umením. Eckerdtova tvorba patrí medzi hodnotovo najčistejšie a najkonzekventnejšie umelecké modely slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

Výstava bola pripravená v spolupráci Východoslovenskej galérie s Malou galériou Alexandra Eckerdta, Šarišskou galériou a súkromnými zberateľmi. Kurátorom výstavy je Peter Markovič, grafický dizajn výstavy: Jozef Tušan

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2017 13:28
Upravené: 14.07.2021 14:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine