Aj kráľ tam chodil pešo

Toalety, hygiena a kanalizačný systém v historických budovách Košíc budú témou prednášky Dejepisného spolku v Košiciach v utorok 28. februára o 16. hodine v Regionálnom oddelení Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach.

O vývoji miestností, do ktorých sa návštevy nepozývajú, ale tvoria nevyhnutnú súčasť obydlí, bude hovoriť Ing. arch. Alena Hrabinská z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.

Uvedomovanie si potreby hygieny a hygienických návykov je súčasťou civilizačného procesu. Okrem samotného technického vývoja zariadení osobnej hygieny sa jej začlenením menilo vybavenie a dispozícia domov a v konečnom dôsledku aj štruktúra mesta. Predmetom bádania bolo zistenie typov zariadení, predpisov pri zriadení hygienických miestností ako aj kuriozity, ktoré v rámci vývoja vznikli.

Spôsob nakladania s biologickým odpadom v rámci meštianskych domov a zavedenie kanalizácie v meste bude obsahom záveru prednášky.

 

 

 

 

Autor/zdroj: VKJB
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.02.2017 10:10
Upravené: 09.02.2018 15:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine