Odmeny poslancov Zastupiteľstva KSK

 

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sú  v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) § 12 ods. 6 a v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva odmeňovaní mesačne vo výške minimálnej mzdy ustanovenej postupom podľa zákona Národnej rady SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

Výška minimálnej mzdy 2019 – 2022: 

pre rok 2022 činí 646 eur.

pre rok 2021 činí 623 eur.

pre rok 2020 činí 580 eur.

pre rok 2019 činí 520 eur.

Odmena pre rok 2017 a pre rok 2018, ktorá prináležala poslancom bola poskytnutá v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva platných v danom čase vrátane dodatkov č. 1 – 6.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 23.03.2022 07:29
Upravené: 23.03.2022 07:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine