ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Zmluva: D/1334/2021

Číslo v CRZ*:

D/1334/2021

Číslo dodatku:

D/1334/2021

Názov dodatku:

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 7007POSD00219

Predmet dodatku:

Text bodu 8.3 článku VIII zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sa mení a znie: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.20222

Viazanosť k zmluve:

D/2019/483

Zmluvná strana :

poisťovateľ: Union zdravotná poisťovňa, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831

Zmluvná strana :

poskytovateľ: ONDAVA - Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 07203, IČO: 00695190

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

22.11.2021

Platnosť dodatku:

01.12.2021 - 30.11.2022

Zverejnenie dodatku:

23.11.2021

Účinnosť dodatku:

01.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

dodatok č. 3 (PDF, 307,08 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 23.07.2018 20:09