LIDWINA Strážske - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 06/03/2022

Číslo v CRZ*:

06/03/2022

Číslo zmluvy:

06/03/2022

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

Predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: ,,Cesta do komunity - výstavba (novostavba dvojdomu Zámočnícka´´. Predmet zmluvy je špecifikovaný v prílohe č.1-3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (´dalej len ,,Dielo´´).

Dodatok ku zmluve:

06/03/2022

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: SzTEL s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava, IČO: 36836711, Tibor Szarka

Zmluvná strana :

objednávateľ: LIDWINA - DSS, Mládeže 1, 072 22 Strážske, IČO: 00692026, Mgr. Viera Dzurjašková , riaditeľka

Hodnota zmluvy:

586 634,68 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

02.03.2022

Platnosť zmluvy:

02.03.2022 -

Dátum zverejnenia:

07.03.2022

Účinnosť zmluvy:

08.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Z 06/03/2022 (PDF, 8,98 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 09.07.2024 11:11