LIDWINA Strážske - zmluvy

Zmluva: 02/01/2022

Číslo v CRZ*:

02/01/2022

Číslo zmluvy:

02/01/2022

Názov:

Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP

Predmet:

Predmetom zmluvy sa dodávateľ zaväzuje poskytovať činnosť technika BOZP v prevádzke LIDWINA_DSS, Mládeže 1, Strážskev zmysle platných predpisov a to - Zákon NR SR č. 124/2006 Z.Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle tejto zmluvy

Dodatok ku zmluve:

411/2022

Zmluvná strana :

predávajúci: Mgr. Marián Koman, Puškinova 1714/2, Humenné, IČO: 50107321, Mgr. Marián Koman

Zmluvná strana :

kupujúci: LIDWINA - DSS, Mládeže 1, Strážske, IČO: 00692026, Mgr. Viera Dzurjašková , poverená riadením

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

03.01.2022

Platnosť zmluvy:

01.01.2022 -

Dátum zverejnenia:

04.01.2022

Účinnosť zmluvy:

05.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Z 002 (PDF, 718,08 kB)

Poznámka:

Oprávnený podľa OSVEDČENIA ev. čís.: ABT-0066/18 OPRÁVNENIA ev. čís.: VVZ-0044/21-01.1

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 20.07.2022 14:42