LIDWINA Strážske - zmluvy

Zmluva: 01/01/2022

-

Číslo v CRZ*:

01/01/2022

Číslo zmluvy:

01/01/2022

Názov:

Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO

Predmet:

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi činnosť TPO, technikom PO v objekte LIDWINA-DSS, Mládeže 1, Strážske v zmysle platných predpisov a to: - Zákon SNR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov - Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Zb. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov a v zmysle tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

predávajúci: Požiarny servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné, IČO: 35459468, BONK Adrián

Zmluvná strana :

kupujúci: LIDWINA - DSS, Mládeže 1, Strážske, IČO: 00692026, Mgr. Viera Dzurjašková , poverená riadením

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

03.01.2022

Platnosť zmluvy:

01.01.2022 -

Dátum zverejnenia:

04.01.2022

Účinnosť zmluvy:

05.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Z 001 (PDF, 922,91 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 20.07.2022 14:42