LIDWINA Strážske - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 05/01/2019

Číslo v CRZ*:

05/01/2019

Číslo zmluvy:

05/01/2019

Názov:

Zmluva o výkone správy

Predmet:

komplexné zabezpečenie správy spoločných časti domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva byt. domu na ulici Obchodnej 252 v Strážskom, zabezpečenie dodávok tovarov a služieb spojených s užívaním bytov - 38 a nebytových priestorov a ďalších dojednaných činnosti za podmienok dojednaných touto zmluvou.

Dodatok ku zmluve:

05/01/2019

Zmluvná strana :

správca: BytexStr, s.r.o, Jahodná 518/1 07222 Strážske, IČO: 51778823, Mgr. Kamil Hajdučko

Zmluvná strana :

odberateľ: LIDWINA Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 07222 Strážske, IČO: 00692026, PhDr. Lýdia Bušaničová

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

04.01.2019

Platnosť zmluvy:

01.01.2019 -

Dátum zverejnenia:

04.01.2019

Účinnosť zmluvy:

01.01.2019

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Z 005 (PDF, 3,52 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 09.07.2024 11:11