LIDWINA Strážske - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 16/09/2018

-

Číslo v CRZ*:

16/09/2018

Číslo zmluvy:

ROP-Z-302021M920-211-17

Názov:

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M920-211-17

Predmet:

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Cesta do komunity

Zmluvná strana :

verejný poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00156621, Gabriela Matečná

Zmluvná strana :

prijímateľ: LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Mládeže 1, 072 22 Strážske, IČO: 00692026, PhDr. Liduška Bušaničová,

Hodnota zmluvy:

2 059 347,72 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

06.09.2018

Platnosť zmluvy:

06.09.2018 - 31.12.2028

Dátum zverejnenia:

13.09.2018

Účinnosť zmluvy:

14.09.2018

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 09.07.2024 11:11