Verejná knižnica Jána Bocatia - zmluvy

Zmluva: 360/2020

Číslo v CRZ*:

360/2020

Číslo dodatku:

1/Z201927868_Z

Názov dodatku:

Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve č.Z201927868_Z

Predmet dodatku:

zmena článku II. bod 2.3 odsek 15, článok III. bod 3.2, bod 3.3 a článok IV.

Viazanosť k zmluve:

317/2019

Zmluvná strana :

objednávateľ: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 31297838

Zmluvná strana :

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565

Hodnota dodatku:

1 053,70 € s DPH

Podpísanie dodatku:

30.12.2020

Platnosť dodatku:

30.12.2020 - 31.12.2021

Zverejnenie dodatku:

07.01.2021

Účinnosť dodatku:

08.01.2021

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok1_Magna (PDF, 161,35 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 24.07.2018 14:38