Spišské kultúrne centrum a knižnica - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2021 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 011/2022

-

Číslo v CRZ*:

011/2022

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

Podujatie - Z rozprávky do rozprávky, činnosť lektora - porotcu

Zmluvná strana :

objednávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 33/28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297889, Mgr. Monika Tkáčová, poverená riadením SKCaK

Zmluvná strana :

autor (ka): Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Kvetná 17, 080 01 Prešov

Hodnota zmluvy:

100,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

28.02.2022

Platnosť zmluvy:

09.03.2022 - 30.04.2022

Dátum zverejnenia:

11.03.2022

Účinnosť zmluvy:

28.02.2022

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

011/2022 (PDF, 1,01 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2021 13:14
Upravené: 17.03.2023 11:32