Divadlo Thália Színház - zmluvy

Zmluva: CE128/2020

Číslo v CRZ*:

CE128/2020

Číslo dodatku:

č.1

Názov dodatku:

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/1535/2020

Predmet dodatku:

Úprava ceny plnenia

Viazanosť k zmluve:

CE111/2020

Zmluvná strana :

objednávateľ: Divadlo Thália Színház, Timonova 3, Košice, IČO: 31297862, Mgr.art. József Czajlik

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Relien s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice, IČO: 47395907, Martin Guman

Hodnota dodatku:

18 084,37 € s DPH

Podpísanie dodatku:

17.12.2020

Platnosť dodatku:

17.12.2020 -

Zverejnenie dodatku:

17.12.2020

Účinnosť dodatku:

18.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/1535/2020 (PDF, 497,72 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2018 16:12
Upravené: 26.04.2018 16:24