Divadlo Thália Színház - zmluvy

Zmluva: 9002593

Číslo v CRZ*:

9002593

Číslo dodatku:

9002593

Názov dodatku:

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Predmet dodatku:

Aktivácia programu

Viazanosť k zmluve:

A7368957

Zmluvná strana :

Účastník: Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice, IČO: 31297862, Mgr. Art. József Czajlik

Zmluvná strana :

Podnik: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, Nemečková Zuzana

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

17.02.2016

Platnosť dodatku:

17.02.2016 -

Zverejnenie dodatku:

18.02.2016

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF, 7,97 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2018 16:12
Upravené: 26.04.2018 16:24