Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 1/2011

Číslo v CRZ*:

1/2011

Číslo dodatku:

1/2011

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 40/2011 zo dňa 23.5.2011

Predmet dodatku:

zmena výpovedných podmienok

Viazanosť k zmluve:

40/2011

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MIRACOM PLUS s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 36586846

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

28.07.2011

Platnosť dodatku:

28.07.2011 - 31.08.2018

Zverejnenie dodatku:

28.07.2011

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 40/2011 zo dňa 23.5.2011 (PDF, 28,85 kB)

Poznámka:

skončenie nájmu dohodou dňom 31.8.2018

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33