Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 1/2010

Číslo v CRZ*:

1/2010

Číslo dodatku:

1/2010

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2010 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 50/2009

Predmet dodatku:

zmena sídla nájomcu

Viazanosť k zmluve:

50/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o., ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36195821

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

31.05.2010

Platnosť dodatku:

31.05.2010 -

Zverejnenie dodatku:

-

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2010 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 50/2009 (PDF, 586,94 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33