Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 56/2017

Číslo v CRZ*:

56/2017

Číslo dodatku:

1/2017

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 25/2012 zo dňa 20.02.2012

Predmet dodatku:

zmena doby nájmu do 31.12.2019

Viazanosť k zmluve:

25/2012

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: YARATEA s.r.o., Pod Horou 4, 040 16 Košice, IČO: 36591637

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

24.02.2017

Platnosť dodatku:

24.02.2017 - 15.09.2018

Zverejnenie dodatku:

14.03.2017

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 25/2012 zo dňa 20.02.2012 (PDF, 142,34 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33