Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 56/2015

Číslo v CRZ*:

56/2015

Číslo dodatku:

1/2015

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 29/2010

Predmet dodatku:

zmena čl. III, IV, V, VI

Viazanosť k zmluve:

29/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: AKRAMED s.r.o., Podbeľová 28, 040 17 Košice, IČO: 36587028

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

20.03.2015

Platnosť dodatku:

20.03.2015 -

Zverejnenie dodatku:

24.03.2015

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 29/2010 (PDF, 99,72 kB)

Poznámka:

zmena nájmu na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33