Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 79/2016

Číslo v CRZ*:

79/2016

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 12/2015

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 12/2015 v znení Dod. č. 1/2016

Predmet dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 12/2015

Viazanosť k zmluve:

34/2015

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: Adriano s.r.o., Kalinovská 865/3, 040 22 Košice, IČO: 47337176

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: Adrián Pakan - Adriano, Kalinovská 865/3, 040 22 Košice, IČO: 48083798

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

12.04.2016

Platnosť dodatku:

12.04.2016 -

Zverejnenie dodatku:

12.04.2016

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 12/2015 (PDF, 146,85 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33